Hyödynnä harjoittelutuki!

Opintoihin liittyvässä harjoittelussa pääset soveltamaan kertynyttä osaamistasi, kehittämään ammattitaitoasi sekä edistämään urasuunnitelmiesi toteutumista. Harjoittelu on hyödyllistä aikaa, jolloin voit verkostoitua ja luoda tulevaisuuden kannalta tärkeitä kontakteja sekä mahdollisesti jopa työllistyä harjoittelupaikkaasi. Vuonna 2021 suoritetuista harjoitteluista 30 prosenttia oli johtanut työsuhteeseen (Turun yliopiston harjoittelupalaute 2021).

Harjoittelutuki on kaikkien perustutkinto-opiskelijoiden käytettävissä

Turun yliopiston harjoittelutuki myönnetään vuodesta 2022 lähtien kaikille perustutkinto-opiskelijoille sopivan harjoittelupaikan löydyttyä. Harjoittelutukea haetaan tiedekunnasta harjoittelusitoumuslomakkeella ja tuki (1800 euroa) maksetaan työnantajalle harjoittelun päätyttyä. Tuen tarkoitus on kattaa osa työnantajalle koituvista palkkakustannuksista. Tuen voi käyttää kerran opintojensa aikana kriteerien mukaiseen harjoittelupaikkaan, kun
a) harjoittelusta maksetaan palkkaa (väh. 1283 e/kk)
b) harjoittelu vastaa koulutusalaasi sekä opintojesi tavoitteita
c) harjoittelu kestää 3-6 kk

Harjoittelutuen voi käyttää kerran opintojen aikana, joten tukea ei myönnetä uudestaan mikäli sen on jo kerran käyttänyt.

Tarkemmat ohjeet, kriteerit ja usein kysytyt kysymykset löydät yliopiston intrasta: Harjoittelu Suomessa.

Täytä harjoittelusitoumus aina ennen harjoittelua, myös siinä tapauksessa, ettet käytä harjoitteluun yliopiston harjoittelutukea. Harjoittelusitoumus löytyy intrasta: Harjoittelusitoumus.

Lisätietoja saat Rekrystä rekry@utu.fi sekä tiedekuntasi opintotoimistosta.