Idea Group Oy sai Thomas-ryhmäanalyysista työkaluja tiimityönsä kehittämiseen

Arvoimme alkukesästä Thomas-ryhmäanalyysin yhdelle onnekkaalle organisaatiolle ja voitto osui tällä kertaa Idea Group Oy:lle. Idea Group on turkulainen viestinnän, tapahtumatuotannon ja markkinoinnin asiantuntijayritys, joka syntyi kesällä 2021, kun Viestintätoimisto Telegraafi ja Tapahtumatoimisto Tapahtumallinen yhdistyivät. Idea Group päätti hyödyntää ryhmäanalyysia kartoittamaan myynti-, markkinointi- ja hallintotiiminsä vahvuuksia ja mahdollisia haasteita. Analyysi osui oivalliseen saumaan, sillä tiimin jäsenten roolitukset ja työnkuvat elävät vielä fuusion jäljiltä ja yritys haluaa hyödyntää jokaisen vahvuuksia mielekkäimmällä mahdollisella tavalla.

”Ryhmäanalyysi oli todella hyvä tilaisuus pysähtyä tämän asian äärelle ja miettiä eroja toimintatavoissa. Yhteisen purkutilaisuuden jälkeen olen huomannut konkreettisesti palavereissa, miten tilan antaminen toisille on lisääntynyt ja dynamiikka on muuttunut”, Idea Groupin toimitusjohtaja Sanni Rostedt kuvailee ajatuksiaan analyysin jälkeen.

Idea Groupin myynti-, markkinointi- ja hallintotiimissä on 11 jäsentä ja teimme ensin jokaiselle henkilökohtaisen työtyylianalyysin. Kukin tiimin jäsen sai analyysista henkilökohtaisen palautteen ja pääsi peilaamaan omia vahvuuksiaan ja pohtimaan omaa toimintaansa suhteessa muihin. Yhteisessä ryhmätapaamisessa kävimme läpi tiimiä kokonaisuutena erilaisten ryhmäroolien avulla. Ryhmäroolit kertoivat, minkä tyyppiset vahvuudet ja toimintatavat tiimissä korostuvat ja mihin taas voisi olla aihetta panostaa aiempaa enemmän. Yhteisessä purkutilaisuudessa syntyi paljon hyvää keskustelua ja Idea Groupin tiimin innostuneisuus ja avoimuus kehittää omaa toimintaansa näkyi selvästi.

Thomas-analyysit kuuluvat maailman käytetyimpien henkilöarviointimenetelmien joukkoon ja niiden tavoitteena on lisätä ymmärrystä sekä itsestä, mutta myös muista. Hyvinvoiva ja tuloksellinen tiimi arvostaa ja hyödyntää jokaisen vahvuuksia ja osaa huomioida erilaiset kommunikointityylit.

”Muutosvaiheessa, jossa olemme, on tärkeää ymmärtää toisiamme paremmin. Tämä auttaa, kun luomme uusia rooleja ja mietimme työnkuvia”, Sanni Rostedt summaa analyysin hyötyjä.

 

Lue lisää Rekryn tarjoamista Thomas-analyyseista: Tiimityön kehittäminen