Tiimityön kehittäminen

Haluatko kehittää työyhteisösi kommunikointia ja toimivuutta?

Erilaisuus työyhteisössä on rikkaus ja voimavara, mutta vain, jos erilaisia työskentelyvahvuuksia ymmärretään ja johdetaan oikein. Motivoitunut henkilöstö tarjoaa parhaan tuen liiketoiminnan tai organisaation kehittämiselle.

Thomas-analyysien avulla Turun yliopiston työelämäpalveluiden asiantuntijat kartoittavat yksilön tai ryhmien jäsenten työskentelyvahvuuksia, motivaation lähteitä ja tuloksellisinta johtamistapaa.

Tutkitulla tiedolla käytännön hyötyä

Thomas-järjestelmä on maailman eniten käytetty työpsykologinen analyysimenetelmä. Analyysit pohjautuvat tohtori William Moulton Marstonin teorioihin ihmisten työkäyttäytymisestä. Voit tututstua Thomas-järjestelmän teoreettiseen taustaan tarkemmin täällä.

Voit hyödyntää Thomas-analyysipalvelujamme henkilöstön kouluttamisessa, motivoinnissa, johtamisessa tai rekrytoinnissa. Tarjolla on palveluja niin yksilöille kuin ryhmille.

Asiantuntijat tukenasi

Thomas-analyysit sisältävät aina henkilökohtaisen palautekeskustelun. Analyysejä saa tehdä vain sertifioidun koulutuksen käynyt henkilö. Turun yliopiston työelämäpalveluiden Thomas-analyysejä tekevät henkilöt omaavat Thomas-sertifikaatin lisäksi monipuolista kokemusta yksilöiden ja ryhmien ohjauksesta, valmentavasta työotteesta sekä osaamisen kehittämisestä.

Tutustu asiantuntijoihin.

Palvelupaketit eri tarpeisiin

Henkilökohtainen työtyylianalyysi (Thomas-HPA)

 • Auttaa tunnistamaan henkilön vahvuudet, ominaisimman työtyylin, kommunikointitavan, motivaationlähteet sekä mahdolliset turhaumat työssä.
 • Erilaisten työskentelytyylien ymmärtäminen parantaa työyhteisön kommunikaatiota ja auttaa hyödyntämään jokaisen vahvuuksia aiempaa paremmin.
 • Sopii erinomaisesti mm. organisaation muutostilanteisiin, rekrytointeihin, motivoimisen ja johtamisen kehittämiseen sekä yhteistyön tehostamiseen.
 • Sisältää analyysin ja henkilökohtaisen profiilin läpikäynnin palautekeskustelussa (1h).

Ryhmäanalyysi (Thomas-RA)

 • Ryhmäanalyysin tuottama ymmärrys auttaa tiimiä voimaan paremmin ja toimimaan tehokkaammin.
 • Sopii esimerkiksi tiimin kehittämispäivän ohjelmaksi tai tehtävänkuvien ja johtamisen kehittämisen tueksi.
 • Ryhmäanalyysi soveltuu parhaiten 5-20 henkilön tiimeille.
 • Tiimin jäsenille muodostetaan henkilökohtaiset profiilit (Thomas-HPA).
 • Tiimille muodostetaan yhteinen ryhmäprofiili, josta saa tietoa tiimin tavoista reagoida muutoksiin ja kommunikoida, erilaisista rooleista ja niiden tuomista vahvuuksista ja rajoitteista sekä tiimin motivaation lähteistä ja mahdollisista ristiriidoista.
 • Sisältää henkilökohtaisen HPA-analyysin ja palautekeskustelun kullekin tiimin jäsenelle sekä ryhmäanalyysin muodostamisen ja sen läpi käynnin yhdessä tiimin kanssa.

Tutustu miten Idea Group hyödynsi ryhmäanalyysiä

Erilaisuus työyhteisössä -koulutus

 • Koulutus lisää työyhteisön toimivuutta, motivaatiota ja tehokkuutta lisäämällä ymmärrystä eri työskentely- ja vuorovaikutustyyleistä.
 • Erilaisuuden ymmärtäminen auttaa myös vähentämään ristiriitoja työyhteisössä.
 • Koulutus räätälöidään yhdessä tilaajan kanssa.
 • Koulutus voi koostua keskustelevasta luennosta (1-2h) tai luennon ja työpajan yhdistelmästä. Koulutukseen voi yhdistää myös henkilökohtaiset Thomas-HPA-analyysit.

Ota yhteyttä ja suunnitellan yhdessä tarpeisiinne sopivin ratkaisu!

Pilvi Lempiäinen suunnittelija050 464 2083