Yliopiston harjoittelutuki tarjotaan jatkossa kaikille opiskelijoille

Turun yliopisto uudistaa harjoittelutukijärjestelmäänsä opiskelijoille tasapuolisemmaksi ja selkeämmäksi. Uusi järjestelmä takaa kaikille harjoitteluun meneville perustutkinto-opiskelijoille harjoittelutuen kerran opintojen aikana vuodesta 2022 alkaen.

In English

Mikä harjoittelutuki?

Harjoittelutuki on tarkoitettu kattamaan osa harjoittelijan palkkakustannuksista, ja se maksetaan harjoittelutyönantajalle. Maksettava tukisumma on 1800 euroa / 2-3 kk harjoittelujakso (tarkista tiedekuntasi minimivaatimus).

Opiskelija voi ilmoittaa tuen käytöstä ympäri vuoden saadessaan harjoittelupaikan, joka edellyttää yliopiston rahallista tukea. Kuten aiemminkin, tukea voi käyttää vain Kelan työssäoloehdon mukaisen palkan maksaviin harjoittelupaikkoihin, joiden kesto on vähintään 2 kk (kokoaikatyötä). Opiskelija voi valita ajankohdan, jolloin harjoittelu parhaiten sopii hänen tutkintoonsa, ellei sitä ole tutkinnossa tarkkaan määritelty.

Tuen käytöstä ilmoitetaan etukäteen sähköisellä lomakkeella

Samanaikaisesti uuden harjoittelutukijärjestelmän kanssa tulee käyttöön uudistettu sähköinen harjoittelusitoumuslomake, joka täytetään ennen harjoittelun alkua. Harjoittelusitoumuksen täyttämiseen osallistuvat opiskelija, harjoitteluorganisaatio/työnantaja sekä tiedekunta/laitos. Harjoittelusitoumus täytetään kaikista harjoitteluista, vaikka harjoittelutukea ei käytettäisi. Harjoittelusitoumuslomake löytyy harjoittelutuki-intrasivuilta.

Mikä muuttuu opiskelijan näkökulmasta?

  • Tukea ei enää tarvitse hakea etukäteen. Tuki on automaattisesti perustutkinto-opiskelijoiden käytettävissä vuodesta 2022 alkaen. 
  • Mikäli työantaja vaatii harjoittelutukea, voit hakiessasi harjoittelupaikkaa ilmoittaa, että sinulla on yliopiston harjoittelutuki käytössäsi. 
  • Tuki on kaikkiin paikkoihin sama, eli 1800 euroa / 2-3 kk harjoittelujakso. 
  • Tuen käytöstä ilmoitetaan ennen harjoittelua täytettävällä sähköisellä harjoittelusitoumuslomakkeella.

Huomioithan, että uusi järjestelmä ei koske lääketieteen ja hammaslääketieteen kliinisiä harjoitteluja eikä opettajankoulutuksen palkattomia opetusharjoitteluja. 

Lue usein esitettyjä kysymyksiä ja lisää ajankohtaista tietoa intrasta!

Avoimet harjoittelupaikat löytyvät JobTeaserista

Rekry – Turun yliopiston työelämäpalvelut julkaisee yliopisto-opiskelijoille tarkoitettuja työ- ja harjoittelupaikkoja JobTeaserissa. JobTeaserista voit myös varata CV-klinikka- ja uraohjausaikoja.

Selaa avoimia paikkoja JobTeaserissa