INVEST – en longitudinell undersökning om välmående

Vi undersöker hur människor som bor i Finland mår och hur de tycker hur samhället borde fungera.

Hur ska staten stödja sina medborgare? Vilka faktorer borde påverka hur människor klarar sig i livet?

Åldrande, snabb urbanisering, digitalisering, brist på arbetskraft och många andra pågående förändringar har utmanat den finländska välfärdsstaten. För att kunna förnya samhället på ett fungerande sätt och förbättra välbefinnandet på ett brett plan behöver vi kunskap. Vi ber nu dem som är bosatta i Finland att berätta sina åsikter och erfarenheter.

Vi undersöker välbefinnande och engagemang i samhället på ett mångsidigt sätt. Vi frågar hur de som bor i Finland upplever att samhället fungerar. I den första delen av undersökningen vill vi veta vilka faktorer som påverkar framgång i livet. Frågorna ger unik information om förhållandet mellan ojämlikhet, social mobilitet och sociala attityder. I undersökningens andra del undrar vi hur bra olika offentliga tjänster och förmåner fungerar och ifall dessa upplevs som nödvändiga. Vi kompletterar svaren i enkäten med omfattande registeruppgifter.

Genom materialet förstår vi bättre hur de som bor i Finland önskar att staten stöder dem. Vi får också veta vilka faktorer som borde påverka hur individer klarar sig i livet. På basis av undersökningens resultat utvecklar vi politiska åtgärder och interventionsprogram som syftar till att förbättra välbefinnandet för de som bor i Finland under hela livscykeln.

Undersökning

Över 16 000 personer i åldern 18–80 som bor i Finland år 2024 har inbjudits till
undersökningens första del. De inbjudna personerna har uttagits från Myndigheten för
digitalisering och befolkningsdatas befolkningsregister med hjälp av en slumpmässig
urvalsmetod. Det omfattande slumpmässiga urvalet representerar hela Finland med avseende
på struktur, socioekonomisk bakgrund och geografiska bostadsområden.

Vad handlar undersökningen om?

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

INVEST – flaggskeppet för forskning i ojämlikhet, interventioner och välfärdssamhället

Undersökningen genomförs på INVEST, som är Åbo universitets och Institutet för hälsa och
välfärds gemensamma forskningscenter och flaggskepp för ojämlikhet, interventioner och det
nya välfärdssamhället. Vårt mål är att skapa en mer jämlik, förutseende och ekonomiskt och
socialt hållbar välfärdsstatsmodell för Finland.