INVEST – Pitkittäistutkimus hyvinvoinnista

Tutkimme Suomessa asuvien hyvinvointia ja mielipiteitä yhteiskunnan toiminnasta.

Miten valtion tulisi tukea kansalaisiaan? Minkälaisten tekijöiden pitäisi vaikuttaa siihen, miten ihmiset elämässään pärjäävät?

Ikääntyminen, nopea kaupungistuminen, digitalisaatio, työvoimapula ja monet muut meneillään olevat muutokset ovat haastaneet suomalaisen hyvinvointivaltion. Uudistaaksemme yhteiskuntaa toimivalla tavalla ja parantaaksemme laaja-alaisesti hyvinvointia tarvitsemme tietoa Suomessa asuvien näkemyksistä ja kokemuksista.

Tutkimme vastaajien asenteita ja mielipiteitä, sosiaalista liikkuuvuutta, terveydentilaa, yhteiskunnallista kiinnittymistä, asumista ja sosiaalisia suhteita. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa haluamme erityisesti tietää, mitkä asiat vaikuttavat elämässä etenemiseen sekä miten toimiviksi ja tarpeelliseksi erilaiset julkiset palvelut ja etuudet koetaan. Tutkimus toteutetaan uudelleen vuosittain sekä samoille että uusille vastaajille. Täydennämme kyselytietoja myös kattavilla rekisteritiedoilla.

Tutkimuksen odotetaan edistävän ymmärrystä siitä, miten valtion tulisi tukea kansalaisiaan ja minkälaisten tekijöiden pitäisi vaikuttaa siihen, miten yksilöt elämässään pärjäävät. Se tarjoaa uusia näkökulmia eriarvoisuuden, sosiaalisen liikkuvuuden ja yhteiskunnallisten asenteiden välisiin suhteisiin. Tutkimustulokset auttavat kehittämään politiikkatoimia ja interventio-ohjelmia, joiden avulla pyrimme parantamaan Suomessa asuvien hyvinvointia läpi elämänkaaren.

Mistä tutkimuksessa on kyse?

Hyväksy statistics, marketing evästeet, jotta upotus näytetään.