Tutkimusryhmä

Olen Mia Hakovirta ja olen tämän hankkeen johtaja. Olen yhteiskuntapolitiikan dosentti ja toimin erikoistutkijana Invest lippulaivahankkeessa. Ennen yliopistouraa toimin sosiaalityöntekijänä. Omia tutkimusaiheitani ovat lapsiperheiden toimeentulokysymykset ja erityisesti lapsiköyhyys sekä yksinhuoltajuus, lapsen vuoroasuminen ja perhepolitiikka. Nämä teemat liittyvät läheisesti myös taloussosiaalityöhön.

 

 

Olen Katri Viitasalo. Toimin erikoistutkijana Taloussosiaalityö lapsiperheissä -hankkeessa sekä sosiaalityön yliopistonlehtorina Helsingin yliopistolla. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden tohtori ja laillistettu sosiaalityöntekijä. Väittelin vuonna 2018 ja väitöstutkimukseni käsitteli äitien taloudellisia toimintamahdollisuuksia sekä taloussosiaalityötä. Minua kiinnostaa taloussosiaalityö laaja-alaisena orientaationa, orientaation kehittäminen suomalaisessa sosiaalityössä sekä taloussosiaalityön koulutus.

 

 

Olen Anniina Kaittila. Toimin erikoistutkijana Taloussosiaalityö lapsiperheissä -hankkeessa. Haluan tehdä tutkimusta, joka tukee sosiaalityön palvelujen kehittämistä siten, että sosiaalityön asiakkaat saisivat mahdollisimman hyvää ja tutkimukseen perustuvaa tukea. Tässä tutkimushankkeessa olen erityisen kiinnostunut taloussosiaalityön intervention kehittämisestä ja interventiotutkimuksen toteuttamisesta. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden tohtori ja laillistettu sosiaalityöntekijä.

 

 

Olen Anu Raijas (MMT ja dosentti) ja työskentelee hetkellä Suomen Pankissa talousosaamisen neuvonantajana. Olen tutkinut kulutuksen rakennetta ja kehitystä, lapsiperheiden ja pariskuntien taloudellista päätöksentekoa, perusturvan riittävyyttä, nuorten talousosaamista sekä ylivelkaantumista ja siitä selviytymistä. Tässä hankkeessa toimin talousosaamisen asiantuntijana

 

 

 

 

Olen Henna Isoniemi. Toimin erikoistutkijana ja tutkijasosiaalityöntekijänä Taloussosiaalityö lapsiperheissä -hankkeessa. Koulutukseltani olen valtiotieteiden tohtori (sosiaalipolitiikka) ja laillistettu sosiaalityöntekijä. Väittelin vuonna 2017, väitöstutkimukseni aiheena oli nuorten aikuisten siirtymä aikuisuuteen eurooppalaisessa kontekstissa.

 

 

Olen Meri Moisio ja työskentelen hankkeessa projektitutkijana ja tutkijasosiaalityöntekijänä. Koulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri ja laillistettu sosiaalityöntekijä. Taloussosiaalityö on tullut minulle tutuksi myös aiemman työkokemukseni kautta, ja olenkin työskennellyt sosiaalityöntekijänä esimerkiksi aikuissosiaalityössä. Tulen myös tässä hankkeessa tekemään läheistä yhteistyötä kentän sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden kanssa.

 

 

Olen Sanni Välimäki ja työskentelen tässä hankkeessa tutkimusavustajana. Olen valtiotieteiden kandidaatti ja opiskelen samalla sosiaalipolitiikan maisterivaiheessa. Minua kiinnostaa erityisesti perhepolitiikka ja lasten ja nuorten hyvinvointi.

 

 

 

Jos haluat lisätietoa hankkeesta tai interventionsta, ota rohkeasti yhteyttä hankkeen tutkijasosiaalityöntekijöihin:

Henna Isoniemi, puh. 050 340 7172, hejosa@utu.f

Meri Moisio, puh. 046 922 1870, meelmo@utu.fi