Työryhmä

 

 

Maarit Leskelä-Kärki FT, Kulttuurihistorian ja elämänkerronnan dosentti, hankkeen johtaja
Turun yliopisto
+358 50 5344627

FT Maarit Leskelä-Kärki on kulttuurihistorian ja elämänkerronnan dosentti sekä kulttuurihistorian yliopistonlehtori Turun yliopistossa. Hän toimii Tarinoiden lehto -hankkeen johtajana. Leskelä-Kärki on modernin ajan kulttuurihistoriaan, sukupuolihistoriaan sekä elämäkertatutkimukseen erikoistunut. Tutkimuksissaan hän on käsitellyt mm. kirjoittamisen kulttuurihistoriaa, omaelämäkerrallisuutta sekä uskonnollisuuden historiaa. Hän toimii myös SELMA-tutkimuskeskuksen varajohtajana sekä osana Aboagora – between arts and sciences -tapahtuman kuratointiryhmää. Tarinoiden lehto -hankkeessa Leskelä-Kärki johtaa työryhmän tieteellistä ja taiteellista toimintaa sekä paneutuu Sagalundin aineistojen avulla ympäristöelämäkerran metodologian kehittelyyn.

Karoliina Sjö FT, tutkijatohtori
Turun yliopisto

FT Karoliina Sjö on elämänkerrontaan ja erityisesti päiväkirja-aineistoihin erikoistunut kulttuurihistorioitsija. Hän on kiinnostunut elämän ja kertomisen välisistä yhteyksistä, omaelämäkerrallisista aineistoista, elämäkertatutkimuksesta, sukupuolihistoriasta, elämästä kertomisen etiikasta sekä tieteellisen tutkimuksen ja taiteellisen luovan työn välisistä yhteyksistä. Hän on myös SELMA-tutkimuskeskuksen johtoryhmässä. Tarinoiden lehto -hankkeessa Sjö toimii postdoc-tutkijana. Hänen keskeisenä tehtävänään on tutkia Nils Oskar Janssonin ja Adèle Wemanin elämänkerronnallisia aineistoja suhteessa ympäristöön, Sagalund-museokokonaisuuteen ja hankkeen taiteelliseen osuuteen. Hän tuottaa myös aineistoa taiteilijalle ja muotoilee taiteellisen tuottamisen kehystä. Lisäksi Sjö vastaa hankkeen viestinnästä ja tapahtumien toteuttamisesta.

Katja Weiland-Särmälä FT, tutkija

FT Katja Weiland-Särmälä on aineettomaan ja aineelliseen kulttuuriperintöön erikoistunut taidehistorioitsija ja historioitsija, joka tutkii, miten elämänkerronnallisuus yhdistyy materiaaliseen maailmaan. Erityisesti häntä kiinnostaa, millaisia merkityksiä henkilöt esineisiin, rakennuksiin ja miljöisiin ovat historiassa liittäneet sekä miten niiden avulla ja kautta on luotu kuvaa itsestä, omasta identiteetistä, statuksesta sekä yhteiskuntaluokasta tai säädystä. Tarinoiden lehto -hankkeessa Weiland-Särmälä toimii postdoc-tutkijana. Hänen keskeisenä tehtävänään on tutkia Janssonin ja Wemanin esineistöä ja kotia suhteessa elämänkerronnalliseen aineistoon, Sagalund-museokokonaisuuteen ja saaristoympäristöön. Lisäksi hän tarkastelee, millaisia erilaisia muisto- ja muistikerrostumia museoympäristöön liittyy niin siellä eläneiden, aikalaisten kuin nykykävijöidenkin näkökulmasta. Sagalund-museokokonaisuus tarjoaa myös mahdollisuuden tarkastella autenttisuuden teemaa museomiljöössä.

Otto Latva FT, dosentti, erikoistutkija
Turun yliopisto ja Åbo Akademi

FT Otto Latva on kulttuuriseen eläin- ja kasvitutkimukseen sekä ympäristöhistoriaan erikoistunut historioitsija, monilajisen historian dosentti ja kulttuuriperinnön tutkimuksen yliopistonlehtori. Hän on tutkinut laajasti uudenajan alun sekä 1800- ja 1900-luvun yhteiskuntia ja kulttuuria. Latva on erikoistunut myös digitaalisen ihmistieteen metodeihin. Hän johtaa kolmea ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta pitkällä aikavälillä tutkivaa hanketta. Tarinoiden lehto -hankkeessa Latva tarkastelee erityisesti Sagalundin ympärille rakennettua luontomaisemaa, puutarhasuunnitelmia sekä Nils Oskar Janssonin luontoon ja sen materiaalisuuteen kohdistuvaa keräilijyyttä. Latva kehittää niin ikään ympäristöelämäkerran metodologiaa eteenpäin ja tutkii Janssonin ympäristösuhdetta sekä saariston luonnon historiaa.

Erika Adamsson Kuvataiteilija

Erika Adamsson (s.1973) on Turun Piirustuskoulusta 1996 valmistunut turkulainen kuvataiteilija. Hän on pitänyt lukuisia yksityisnäyttelyitä ja osallistunut ryhmänäyttelyihin. Hän on viime vuosina tehnyt paikkasidonnaisia maalauksia ja niitä on ollut esillä hänen yksityisnäyttelyissään Kimmo Pyykkö -museossa Kangasalla, Vinhan galleriassa Ruovedellä 2023 ja Tikanojan taidekodissa Vaasassa 2022. Rakennusten, kuten kotimuseoiden visuaaliset elementit ja niiden asukkaiden tarinat sekä kuva-aineisto toimivat taiteilijan lähteinä maalauksille. Tarinoiden lehto -hankkeessa Adamssonin rooli kuvataiteilijana on edelleen tutkia ja ilmentää nykymaalauksen keinoin Sagalundin kulttuuriympäristöä yhteistyössä tutkijoiden kanssa. Adamsson tutkii Janssonin ja Wemanin kotimuseota sekä puutarhaa nostalgisena miljöönä, jossa asuu kulttuurinen muisti. Miljööseen, sen yksityiskohtiin, materiaalisuuteen ja valoon liittyvissä taideteoksissaan hän tutkii muistamisen, säilyttämisen ja tutkimisen prosesseja yhteistyössä hankkeen tutkijoiden kanssa.
Adamssonin töitä on mm. Turun kaupungin, EMMA:n, HAM:n, Saastamoisen säätiön ja Valtion taidekokoelmissa.

Kotisivut: http://www.erika-adamsson.com
IG: https://www.instagram.com/eadamsso/

Kuva: Ville Kiiski

Aleksi Kauppinen FM, dokumentaristi

FM Aleksi Kauppinen on Turun yliopistosta valmistunut kulttuurintutkija, monipuolinen kirjoittaja sekä palkittu dokumentaristi. Kauppisen erityisenä mielenkiinnon kohteena on Varsinais-Suomen historia, sen vaaliminen sekä elävöittäminen. Kauppinen on käsikirjoittanut, ohjannut, toimittanut ja tuottanut vuodesta 2020 lähtien Turun kaupungin historiasta kertovaa dokumenttisarjaa Vox Turku. Tarinoiden lehto -hankkeessa Kauppisen tehtävänä on taltioida hankeen tutkijoiden ja taiteilijan sekä museon työntekijöiden työskentelyä Sagalundin museoalueella kuin myös dokumentoida museoalueen rakennuksia, esineistöä sekä ympäröivää luontoa. Kauppinen tuottaa kuvamateriaalista 40-minuuttisen dokumenttielokuvan.

Kauppisen tuottamat dokumenttielokuvat