Yhteistyö

Hanketta tehdään tiiviissä yhteistyössä Sagalundin museon ja sen johtajan John Björkmanin kanssa.

Vahvana tutkimuksellisena toimintaympäristönä on Turun yliopiston laaja-alainen Historian, kulttuurin ja taiteen tutkimuksen laitos sekä erityisesti kulttuurihistorian oppiaine. Yhteistyötä tehdään myös Turun yliopiston museologian oppiaineen kanssa.

Lisäksi yhteistyökumppaneita ovat laitoksen elämänkerrontaan ja kulttuuriseen muistiin keskittyvä SELMA-tutkimuskeskus (Centre for the Study of Storytelling, Experientiality and Memory) sekä Aallonharjalle-tutkimusverkosto (AHA), joka on mereen, muihin vesistöihin ja saaristoon liittyvän humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ja opetuksen verkosto.

Yhteistyötä tehdään niin ikään Turussa järjestettävän Aboagora. Between Arts and Sciences -tapahtuman kanssa.

Yhteistyötahoja ovat myös Kadonneet, uhanalaiset ja saapuneet lajit – Ihmisten suhde Itämeren muuttuvaan biodiversiteettiin (HumBio) ja Fauna and Flora Fennica (FaFFe) -hankkeet.

Lisäksi hanke yhdistyy Turun yliopiston tutkimuksen ja koulutuksen temaattisiin kokonaisuuksiinKulttuurinen muisti ja yhteiskunnan muutos”, ”Meri ja merenkulku” sekä ”Luonnon monimuotoisuus ja kestävyys”.