Kadonneet, uhanalaiset ja saapuneet lajit

Projektissa tutkitaan ihmisten suhdetta kadonneisiin, uhanalaisiin ja tulokas- sekä vieraslajeiksi määriteltyihin merieläimiin ja -kasveihin Suomessa.

Kadonneet, uhanalaiset ja saapuneet lajit – Ihmisten suhde Itämeren muuttuvaan biodiversiteettiin (HumBio)

Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessamme tutkitaan ihmisten suhdetta kadonneisiin, uhanalaisiin ja tulokas- sekä vieraslajeiksi määriteltyihin merieläimiin ja -kasveihin Suomessa. Näitä lajeja ja lajimäärissä tapahtuneita muutoksia on tutkittu aiemmin lähes yksinomaan luonnontieteissä. Tässä projektissa tutkitaan ihmisten suhdetta muuttuvaan meribiodiversiteettiin humanististen alojen näkökulmasta. Tällä tavalla hankkeemme pyrkii tuottamaan uutta tietoa muille tutkijoille, päätöksentekijöille ja laajemmalle yleisölle siitä, miten Itämeren biodiversiteetissä tapahtuneet muutokset on ymmärretty ja nähty suomalaisessa kulttuurissa ja yhteiskunnassa pitkällä aikavälillä ja miten nämä muutokset ovat vaikuttaneet suomalaisten näkemyksiin meri- ja saaristoympäristöstä. Projekti tarjoaa myös tietoa, joka helpottaa kulttuurista sopeutumista tulokaslajeihin ja muuttuneeseen meriympäristöön sekä antaa uusia näkökulmia ymmärtää antroposeeni globaalina ilmiönä.

Suomen Akatemia rahoittaa tutkimusta 2021-2025.

HumBio Twitterissä