Aallonharjalle (AHA)

Mereen, muihin vesistöihin ja saaristoon liittyvän humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ja opetuksen verkosto

Aallonharjalle (AHA) – The Marine Research Laboratory for Humanities and Social Sciences

Aallonharjalle eli AHA on mereen, vesistöihin ja saaristoon liittyvän humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ja opetuksen verkosto. Se perustettiin vuonna 2015. Verkoston tavoitteena on koota yhteen Turun yliopiston ja Åbo Akademin tutkijoita, joiden tutkimus tai opetus liittyy molempien yliopistojen meri ja merenkulku -profiilialueeseen. Tutkimusyhteistyön lisäksi AHA järjestää seminaareja ja toteuttaa tilaustutkimuksia. AHA tekee yhteistyötä eri yhdistysten, keskusten, laitosten, seurojen ja säätiöiden kanssa.

AHAn toiminta on avoinna kaikille merellisistä teemoista kiinnostuneille!