Tapahtumia

 

Tulevat:

 

 

 


Menneet:

 • Meritutkimuspäivät 12.5.2023
 • “Meri ja materia” -seminaari 8.4.2022
  • Klo 12:00-13:00 Riikka Alvik: Itämeri meriarkeologin silmin- materiaalisen kulttuurin monimuotoisuus
  • Klo 13:00-13:15 tauko
  • Klo 13:15-13:45 Heidi Helkiö-Mäkelä: Luvian meriperinnekeskushanke/merellinen kulttuuriperintö (osallistuu paikan päällä)
  • Klo 13:45-14.30 tauko
  • Klo 14:30-15:00 Heidi Pitkänen: Navigoinnin kehitys ja opetus Ruotsissa ja Suomessa 1700-luvulta 1800-luvun alkuun (osallistuu paikan päällä)
  • Klo 15:00-15:30 Henrika Hopeavuo: Purjehtija, vene ja meri (osallistuu paikan päällä)
  • Klo 15:30-16:00 Elina Valovirta: Meren materiaalisuus, Karibia ja seksuaalisuus (osallistuu paikan päällä)

 

 • “Ihmisen ja merellisen ympäristön suhde” -seminaari 12.11.2021.

 

 • “Merikarttoja, tutkimusmatkoja ja merenkulkua” -seminaari 8.10.2021

 

 

 • AHA-meritutkimusverkoston merikaruselli 7.5.2021

Tapahtumassa luotiin ajantasainen katsaus Turun yliopistossa ja Åbo Akademissa tehtävään merelliseen tutkimukseen ja lisättiin verkostoitumista alan tutkijoiden kesken.

  • 12:00–12:05: Otto Latva: Avaussanat / The Opening Words
  • 12:05–12:45 Sessio 1
   • Nina Tynkkynen: Åbo Akademin meriprofiilin governance-tutkimus
   • Leena Jokinen: Turun telakan verkostot konseptien ja vastuullisuuden kehittämisessä
   • Pirita Frigren: Näkökulmia merellisiin muuttoliikkeisiin
   • Reetta Sippola: Materiaalinen toimijuus kapteeni Cookin arktisissa matkakuvauksissa 1776–1780
   • Mikko Myllyntausta: Tuntemattomille vesille – Luutnantti James Colnettin purjehdus Tyynellemerelle 1793–1794 ja eurooppalaiset tutkimusmatkat – Populaari tietokirja Tyynenmeren tutkimusmatkoista
   • Lauri Kaira: Vapaa-ajanpurjehduksen monet ulottuvuudet historiantutkimuksen näkökulmasta
   • Maija Ojala-Fulwood: Arktiset alueet vanhoissa kartoissa
   • Laura Seesmeri: Meri, estetiikka ja esine – Havaintoja autoetnografian ja affektien valossa museota käsikirjoittaessa
  • 12:45–12:55 Keskustelu / Discussion
  • 12:55–13:00 Tauko
  • 13:00–13:40 Session 2 (In English, chair Anna Törnroos-Remes):
   • Elina Valovirta: Romancing the Caribbean: Sea, Sex and Sustainability in Caribbean Literature and Culture
   • Markku Lehtimäki: Visual Representations of the Arctic Ocean
   • Anna Törnroos-Remes: Use of ecological concepts in interdisciplinary research
   • Silja Laine: Researching Environmental Heritage
   • Kirsi Sonck-Rautio: Coastal fishers and the Sea – Local ecological knowledge
   • Christian Pansch-Hattich: Stress ecology: multiple and fluctuating ocean change drivers act upon multiple ecosystem levels
   • Jolanda Linsén: What marine organisms mean to us?
   • Pernilla Pulkkanen: How has our relationship to marine animals changed over time? – a study of newspapers
  • 13:40–13:50 Keskustelu / Discussion
  • 13:50–14:00 Tauko
  • 14:00–14:40 Session 3 (suomeksi, pj. Kirsi Sonck-Rautio):
   • Otto Latva: Tutkimuskohteena ihmisten pitkän aikavälin suhde merieläimiin ja -kasveihin
   • Heta Lähdesmäki: Elämän saari – Seilin saaren monilajisen historian tutkimista
   • Harri Uusitalo: Kalalajien suomenkieliset nimitykset kielihistoriallisena aineistona
   • Auli Bläuer: Arkeologinen luututkimus ja meri: kalanluita ja kaupankäyntiä
   • Teija Alenius: Siitepölyanalyysit Survivors of Ragnarök -projektissa
   • Heidi Mikkola: Luontodokumenttien merelliset ympäristöt
   • Jaana Kouri: Luovan kirjoittamisen työpajat – Itämerta koskevaa ympäristöperintöä sanoittamassa
   • Simo Laakkonen: Merenkäyntiä – Suomen ja Venäjän vesialueiden ympäristöhistoriaa
  • 14:40–14:50 Keskustelu / Discussion
  • 14:50–15:00 Anna Törnroos-Remes: Loppusanat / The Closing Words

 

 • Meritutkimusseminaari 18.5.2018

Turun yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellinen merentutkimusverkosto Aallonharjalle (AHA) järjesti tutkimusseminaarin 18.5.2018.

Tilaisuuden ohjelma:

  • Lieven Ameel:  Narratives of Future Cities at the Water
  • Outi Luova:  Merialueyhteistyön vertaileva tutkimus: Japaninmeri, Itämeri, Karibianmeri
  • Jaana Kouri:  Koettu ja kuviteltu Itämeren vesiympäristöön liittyvä kulttuurinen tieto
  • Laura Seesmeri:  Näkökulmia vedenalaiseen maisemaan, autoetnografiseen maisemantutkimukseen ja kenttätöihin Suomenlinnassa
  • Nina Tynkkynen:  Ilmastonmuutostieto ja Itämeri
  • Lauri Kaira: John Nurmisen säätiön ja Loki-palvelun esittely
  • Keskustelua

 

 • Studia Generalia 4.10.-8.11.2017:

 

 • Turun yliopiston ihmistieteellisen meritutkimuksen päivä 1.4.2016

9.00 Simo Laakkonen: Alkusanat

9.15–9.30 Anna Sivula: Satakunnan rannikkoseudun teollinen kulttuuriperintö
9.30–9.45 Timo J. Virtanen: Vesi-ihmiset – etnologinen näkemä
9.45–10.00 Lauri J. S. Kaira: Purjehdusurheilun synty, organisoituminen ja kulttuuriset ulottuvuudet Suomessa vuosina 1856-1947
10.00–1015 Kirsi Sonck-Rautio: Varsinais-Suomen saariston merelliset elinkeinot ja elämäntavat globaalin muutoksen pyörteissä

10.30–10.45 Jaana Kouri: Vesi kuljettaa ääntä – Tutkimus kylähistorian kokoamisesta
10.45–11.00 Nina Tynkkynen: The pollution of the Baltic Sea: A mirror image of modernization
11.00–11.15 Simo Laakkonen & Tuomas Räsänen: Itämeren rehevöitymisen käsitehistoriaa

11.15–11.30 Timo Muhonen: ”Lähtiessäni merelle, ulapalle aukejalle” – Vienan Karjalan Kuittijärven rantojen asukkaiden käsitys luonnonvesistä ja niiden yliluonnollisista hallitsijoista
11.30–11.45 Mika Tolvanen: Fenomenologinen sukellus Itämeressä
11.45–12.00 Otto Latva: Tutkimuskohteena käsitykset syvänmeren eläimestä – jättiläiskalmarista – 1700- ja 1800-luvulla

13.00–13.15 Jussi Moisio: Itämeri yhdistää: vanhemman rautakauden siirtolaisuus Suomen rannikkoalueella
13.15–13.30 Kirsi Keravuori: Merelliset yhteisöt historiantutkimuksen kohteena: Kustavin talonpoikaispurjehdus 1800-luvulla
13.30–14.00 ’Siintää Sargassomeri’: meri, saaret ja karibialainen kirjallisuus (I & II)
I. Kaisa Ilmonen: Musta Atlantti ja transnationaalinen moderni
II. Elina Valovirta: Meri ja minuus. Poimintoja karibialaisesta
kaunokirjallisuudesta
14.00–14.15 Mikko Meronen: Merisota- ja merivoiminen historian tutkimus Forum Marinumissa
14.15.–14.30 Silja Laine: Eletty, kirjoitettu maisema. Vuodenajat 1800-luvun saaristossa.

15.00 Loppukeskustelu – pohjustajana Seilin Saaristomeren tutkimuslaitoksen johtaja, Professori Ilppo Vuorinen

15.45 Nina Tynkkynen: Loppusanat