Johtoryhmä

Tutkimusverkoston toimintaa ohjaa Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen laitosjohtajan nimittämä johtoryhmä, jonka jäsenet ovat sekä Turun yliopiston että Åbo Akademin meritutkimusta tekeviä tutkijoita ja opettajia.

Varsinaiset jäsenet:

  • FT, dosentti, (ma.) yliopistonlehtori Otto Latva, HKT-laitos, Turun yliopisto (Pj)
  • FT, (ma.) yliopisto-opettaja Kirsi Sonck-Rautio, HKT-laitos, Turun yliopisto / profileringsprojektet Havet, Åbo Akademi (Vara-Pj)
  • FT, dosentti, yliopistonlehtori Pirita Frigren, HKT-laitos, Turun yliopisto (poissa 1.6.2024 saakka)
  • FT, projektitutkija Jaana Kouri, profileringsprojektet Havet, Åbo Akademi
  • FT, apulaisprofessori Anna Törnroos-Remes, Ympäristö ja meribiologia / profileringsprojektet Havet, Åbo Akademi
  • FT, dosentti, kollegiumtutkija Elina Valovirta, Englannin kieli ja Turku Institute for Advanced Studies, Turun yliopisto

Varajäsenet:

  • FT, dosentti, (ma.) yliopistonlehtori Silja Laine, HKT-laitos, Turun yliopisto
  • FM, väitöskirjatutkija Heidi Pitkänen, HKT-laitos, Turun yliopisto
  • FM, doktorand Jolanda Linsén, Ympäristö ja meribiologia / Profileringsprojektet Havet, Åbo Akademi