TUBEDU

Tubettajat nuorten mielenterveyden vertaistukijoina

TUBEDU

Koronapandemia on lisännyt sekä nuorten psyykkistä pahoinvointia että sosiaalisen median käyttöä. Samalla kun sosiaalisen median säännöllinen käyttö saattaa vaikuttaa heikentävistä nuorten mielen hyvinvointiin, se voi myös vähentää yksinäisyyden tunteita ja tarjota vertaistukea hankalissa elämäntilanteissa. TUBEDU-tutkimushankkeessa analysoimme, miten nuoret tulkitsevat ja hyödyntävät suosittujen tubettajien mielen hyvinvointia käsitteleviä vlogeja vertaistukena.

Suomen Akatemian rahoittama nelivuotinen TUBEDU-tutkimushanke toteutetaan yhteistyössä Turun, Tampereen ja Helsingin yliopistojen kanssa. Lähestymme aihetta monitieteisesti ja monimenetelmällisesti. Käytämme toisiaan täydentäviä määrällisiä ja laadullisia tutkimusaineistoja ja analyysimenetelmiä, kuten kyselyitä, multimodaalista videoanalyysia, koneoppimista ja datanlouhintaa sekä kanssa- ja vertaistutkimusta rakentaaksemme ilmiöstä mahdollisimman moninäkökulmaisen kuvan.

Tavoitteenamme on tuottaa uutta teoreettis-käsitteellistä tietoa ja ymmärrystä nuorten mielenterveyden lukutaidon ja vertaistuen välisestä kytköksestä sekä luoda nuorten elinympäristöt huomioivia ja kanssatutkimusta hyödyntäviä menetelmiä nuorten hyvinvoinnin tutkimiseen. Päätavoitteemme on vahvistaa nuorten mielen hyvinvointia ja terveydenlukutaitoa.

Katso hankkeesta kertova video YouTubessa!

Ajankohtaista