Julkaisut

Koivisto, A. (2024). Sosiaalinen media ja nuorten mielenterveyspääoma. [pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto]. HELDA-julkaisuarkisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202404081642.

Kulmala, M., Lindfors, P., Peltonen, J., Pekurinen, V., Nygård, T., Multas, A. M., & Joronen, K. (2023). Tubettajat nuorten mielenterveyden vertaistukijoina sosiaalisessa mediassa – Mitä ja miten tutkia, ja kenen kanssa?. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 60(4). https://doi.org/10.23990/sa.127436.

Pekurinen V., Maksimainen H., Joronen K. (2023).Mielen hyvinvoinnin aiheet nuorten seuraamien tubettajien videoissa. Terveyspsykologian päivät, 7.-8.11.2022. Posteriesitys.

Pekurinen V., Koivu T., Lindfors P., Joronen K. Mental health topics in social media during the COVID-19 pandemic – a literature review. Popul. Med. 2023;5(Supplement):A633.Multas, A.-M. (2022). Tubettajat nuorten mielenterveyden vertaistukijoina: kehollisuus ja keholliset tietokäytänteet sosiaalisessa mediassa. Informaatiotutkimus, 41(2–3), 111–114. https://doi.org/10.23978/inf.122596.

Lindfors, P., Joronen, K., Kulmala, M., Peltonen, J., Multas, A-M. (2022). Tubettajat nuorten mielenterveyden vertaistukijoina – SA:n tutkimushanke. Terveyspsykologian päivät,
2.-3.11.2022. Posteriesitys.