Activities

Presentations:

  • Otto Latva: Ihmisten ja eläinten jaettua menneisyyttä Suomen meri- ja rannikkoalueilla (The Shared Past of Humans and Animals in the Finnish Sea and Coastal Areas). Presentation in the  Environmental History Day of Finland. University of Helsinki, 13.10.2020.
  • Taija Kaarlenkaski: Lehmisavuilta lypsyrobottiin: suomalaisen karjanhoidon teknologisoituminen 1800-luvun lopulta tähän päivään (From Smudge Fires to Milking Robots: Technologization of Finnish Dairy Husbandry from the 1900th Century to the Present Day). Talk at the Studia Generalia lecture series of Pohjois-Karjalan historiallinen yhdistys (Historical Association of North Karelia), Joensuu, January 29, 2020.
  • Tuomas Räsänen: Merellisen ympäristökriisin vuosisataiset juuret (Historical Roots of the Marine Environmental Crisis). Presentation at the meeting of the Finnish Association for the Maritime History, Helsinki 4.12.2019.
  • The UnSus project was presented in the meeting of TYKE on December 3, 2019.
  • The project presentation in the research day of the history and archaeology in the University of Turku on January 23, 2020

Teaching:

  • Otto Latva (teacher): Sea, Nature and Finnish Culture course. The course is a part of the Finnish Culture and Society Non-Degree Program at the University of Turku, 5 ECTS, autumn 2020.
  • Taija Kaarlenkaski (teacher): Ihmiset ja eläimet kulttuurin ja historian rakentajina (Humans and animals as constructors of culture and history), European and World History, University of Turku, 5 ECTS, autumn 2020.

Appearance in Media:

Other activities: