Publications

Books:

  • Tunteva tuote – Kuinka eläimistä tuli osa teollista tuotantoa. Ed. Taija Kaarlenkaski & Otto Latva. Tampere, Vastapaino 2022.

Research articles:

2021:

  • Otto Latva: ”Ihmisten muuttunut suhde merieläimiin – Människors förändre relation till havslevande djur – The changing human attitude to marine animals” In The Approaching Horizon. Perspectives on the Relationship between Sean and Humans, toim. Sari Mäenpää, 18–61. Turku: Forum Marinum, 2021.
  • Morris, Carol, Kaljonen, Minna, Aavik, Kadri, Balazs, Bálint, Cole, Matthew, Coles, Ben, Efstathiu, Sophia, Fallon, Tracey, Foden, Mike, Giraud, Eva Haifa, Goodman, Mike, Hadley Kershaw, Eleanor, Helliwell, Richard, Hobson-West, Pru, Häyry, Matti, Jallinoja, Piia, Jones, Mat, Kaarlenkaski, Taija, Laihonen, Maarit, Lähteenmäki-Uutela, Anu, Kupsala, Saara, Lonkila, Annika, Martens, Lydia, MacGlacken, Renelle, Mylan, Josephine, Niva, Mari, Roe, Emma, Twine, Richard, Vinnari, Markus and White, Richard 2021: Priorities for social science and humanities research on the challenges of moving beyond animal-based food systems. Humanities & Social Sciences Communications 8(1), 1–12. DOI: https://doi.org/10.1057/s41599-021-00714-z

2020:

  • Kaarlenkaski, Taija & Annika Lonkila 2020: In Search of Invisible Cows: Collaboration, Resistance and Affection in Human-Animal Relationships on Contemporary Dairy Farms. Ethnologia Fennica 47(2), 27–53. https://doi.org/10.23991/ef.v47i2.88774
  • Latva, Otto 2020: Tuote vai elävä olento? Näkökulmia turkiseläinten historialliseen rooliin Suomessa 1900-luvulla [Product or a Living Creature? Perspectives on the Historical Role of Fur Animals in Finland during the Twentieth Century] Alue Ja Ympäristö, 49(1), 105-122. https://doi.org/10.30663/ay.83302.

Popularised articles: