Julkaisut

Kirjat:

 • Animal Industries. Nordic Perspectives on the Exploitation of Animals since 1860. Ed. Taina Syrjämaa , Marja Jalava , Taija Kaarlenkaski , Otto Latva , Eeva Nikkilä and Tuomas Räsänen. Berlin, De Gruyter 2024. https://doi.org/10.1515/9783110787337.
 • Tunteva tuote – Kuinka eläimistä tuli osa teollista tuotantoa. Toim. Taija Kaarlenkaski & Otto Latva. Tampere, Vastapaino 2022.
 • Helinä Ääri: Broilerikulttuuri. Lihateollisuuden kanat suomenkielisessä proosassa ja sarjakuvassa vuosina 1969–2019 Jyväskylä: Nykykulttuuri, 2023. Väitöskirja.

Tutkimusartikkelit:

2024:

 • Mäkiranta, Janne, Pihatto karjatalouden tehostajana 1950-luvun Suomessa. Historiallinen Aikakauskirja, no. 1/2024, pp 22-35.
 • Jalava, M.: Knowledge in the Service of Profit. Pig Fattening Performance Testing in the First Half of the Twentieth Century. In: T. Syrjämaa; M. Jalava; T. Kaarlenkaski; O. Latva; E. Nikkilä & T. Räsänen (Eds.), Animal Industries. Nordic Perspectives to the Exploitation of Animals since 1860. Walter De Gruyter: Berlin, 2024, pp. 63–79.
 • Jalava, M.; Kaarlenkaski, T.; Latva, O.; Nikkilä, E.; Räsänen, T. & Syrjämaa, T., Introduction: Towards a History of Animal Industries in the Nordic Countries. In: T. Syrjämaa, M. Jalava, T. Kaarlenkaski, O. Latva, E. Nikkilä & T. Räsänen (Eds.), Animal Industries: Nordic Perspectives on the Exploitation of Animals since 1860. Walter de Gruyter: Berlin, 2024, pp. 1–19.
 • Helinä Ääri: “Women Who Love Chickens. Gender and Interspecies Care in Finnish Small-Scale Egg Farming Guides.” In Animal industries. Nordic perspectives on the exploitation of animals since 1860, toim. Taina Syrjämaa, Marja Jalava, Taija Kaarlenkaski, Otto Latva, Eeva Nikkilä ja Tuomas Räsänen. De Gruyter, 2024.
 • Kaarlenkaski, Taija, 2024: Exploring the roots of high milk consumption in Finland. Teoksessa Animal Industries: Nordic Perspectives on the Exploitation of Animals since 1860, toim. Taina Syrjämaa, Marja Jalava, Taija Kaarlenkaski, Otto Latva, Eeva Nikkilä & Tuomas Räsänen, 45–61. Berlin: De Gryuter. DOI: 10.1515/9783110787337-004
 • Jalava, Marja, Taija Kaarlenkaski, Otto Latva, Eeva Nikkilä, Tuomas Räsänen & Taina Syrjämaa 2024: Introduction: Towards a history of animal industries in the Nordic countries. Teoksessa Animal Industries: Nordic Perspectives on the Exploitation of Animals since 1860, toim. Taina Syrjämaa, Marja Jalava, Taija Kaarlenkaski, Otto Latva, Eeva Nikkilä & Tuomas Räsänen, 1–19. Berlin: De Gryuter.
 • Latva, Otto. ‘Coming to terms with Fish Farming and Fish Consciousness’. In Animal Industries: Nordic Perspectives to the Exploitation of Animals since 1870, edited by Taina Syrjämaa, Marja Jalava, Taija Kaarlenkaski, Otto Latva, Eeva Nikkilä, Tuomas Räsänen and Taina Syrjämaa, 153–172. Berlin: De Gruyter, 2024. https://doi.org/10.1515/9783110787337-011.
 • Syrjämaa, T.: Multispecies Mobilities and Human Belief in Progress. – Animal Industries: Nordic Perspectives to the Exploitation of Animals since 1860. Ed. by Taina Syrjämaa, Marja Jalava, Taija Kaarlenkaski, Otto Latva, Eeva Nikkilä and Tuomas Räsänen. Berlin, DeGruyter, 2024, 25–44.
 • Syrjämaa, T.: Epilogue. – Animal Industries: Nordic Perspectives to the Exploitation of Animals since 1860. Ed. by Taina Syrjämaa, Marja Jalava, Taija Kaarlenkaski, Otto Latva, Eeva Nikkilä and Tuomas Räsänen. Berlin, DeGruyter, 2024, 261–263.

2023:

 • Lehtimäki, Markku: “’The Cruel Radiance of What Is’: The Reality of Things in James Agee and Walker Evans’s Let Us Now Praise Famous Men.” The Nonhuman in American Literary Naturalism (Ecocritical Theory and Practice). Eds. Karin M. Danielsson & Kenneth K. Brandt. Lanham, MD: Lexington Books, 2023, 195–210.
 • Kaarlenkaski, Taija 2023: Cows and Humans as Technology Users: Multispecies Agency and Gender in Automated Milking Systems in Finland. Technology and Culture 64(4), 1093–1119, DOI: 10.1353/tech.2023.a910996
 • Räsänen, Tuomas. “From Eradication Campaigns to ‘Care Protection’: The Finnish Endangered Animals in the 20th Century.” In Green Development or Greenwashing? Environmental Histories of Finland, edited by Viktor Pál, Tuomas Räsänen, and Mikko Saikku, 216–232. Winwick: Whitehorse Press, 2023.
 • Nina Tynkkynen, Jaana Kouri, Silja Laine, Otto Latva, Tuomas Räsänen, and Kirsi Sonck-Rautio. ”Environmental Heritage for Sustainability.” In Understanding Marine Changes, edited by Nina Tynkkynen, Savitri Jetoo, Jaana Kouri, Silja Laine and Anna Törnroos, 67–85. Cheltenham: Edward Elgar, 2023.
 • Räsänen, Tuomas. “Counting Down Baltic Fish.” In Animal Industries: Nordic Perspectives to the Exploitation of Animals since 1870, edited by Marja Jalava, Taija Kaarlenkaski, Otto Latva, Eeva Nikkilä, Tuomas Räsänen, and Taina Syrjämaa. Berlin: De Gruyter, forthcoming 2023.

2022:

 • Lehtimäki, Markku: “Polar Bears and Butterflies: Allegory, Science, and Experientiality in Climate Change Fiction.” Literary Animal Studies and the Climate Crisis. Eds. Sune Borkfelt & Matthias Stephan. Cham: Springer/Palgrave Macmillan, 2022, 49–70.
 • Kaarlenkaski, Taija 2022: Eläimet ja ihmiset teknologian käyttäjinä automatisoidussa tuotantojärjestelmässä. Teoksessa Tunteva tuote. Kuinka eläimistä tuli osa teollista tuotantoa?, toim. Taija Kaarlenkaski  Otto Latva, 205–224. Tampere: Vastapaino.
 • Kaarlenkaski, Taija & Otto Latva 2022: Johdanto. Teoksessa Tunteva tuote. Kuinka eläimistä tuli osa teollista tuotantoa?, toim. Taija Kaarlenkaski & Otto Latva, 7–24. Tampere: Vastapaino.
 • Kaarlenkaski, Taija & Otto Latva 2022: Epilogi. Teoksessa Tunteva tuote. Kuinka eläimistä tuli osa teollista tuotantoa?, toim. Taija Kaarlenkaski & Otto Latva, 371–374. Tampere: Vastapaino.
 • Räsänen, Tuomas. “Baltic Seals and Changing Marine Frontiers in the Twentieth Century.” In Cold Waters: Tangible and Symbolic Seascapes of the North, edited by Markku Lehtimäki, Arja Rosenholm, Elena Trubina, and Nina Tynkkynen, 35–50. Berlin: Springer, 2022.
 • Jalava, M.: Kohti monilajisen yhteiskunnan historiaa. Historiallinen Aikakauskirja, no. 4, 2022, pp. 446–450.
 • Helinä Ääri: ”’Kuin olisi taloon tullut rakkaita vieraita’. Lajienvälisen rakkauden rajat Hanna Järven Töyhtöpään tarinassa.” Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain 4/2022.
 • Kaski, Liisa, and Otto Latva. ‘Turkiseläin tuotteena 1800-luvun Suomessa’. (In English: Fur Animal as a Product in the Nineteenth-Century Finland) In Tunteva tuote: Näkökulmia tuotantoeläimiin ja eläinteollisuuteen, edited by Taija Kaarlenkaski and Otto Latva, 49–71. Tampere: Vastapaino, 2022.
 • Syrjämaa, T.: Eläimet, eläinperäiset tuotteet ja edistysusko. – Tunteva tuote – Kuinka eläimistä tuli osa teollista tuotantoa? Ed. by Taija Kaarlenkaski & Otto Latva. Tampere, Vastapaino 2022, 27–47.
 • Syrjämaa, T.: Book Review: Liv Emma Thorsen: Dyrenes by. Hover, klover og klør i Kristiania 1859–1925. Trace: Finnish Journal for Human-Animal Studies Vol. 8 (2022). https://trace.journal.fi/article/view/112974

2021:

 • Syrjämaa, T., Jalava, M., Kaarlenkaski, T., Latva O. & Räsänen, T.: UNSUS – tutkimushanke eläinteollisuuden ja kestämättömän kehityksen historiasta. Historia nyt – Turun Historiallisen Yhdistyksen jäsenlehti vol. 4, 2021, 40–43.
 • Räsänen, Tuomas. ”Tyhjenevä maa – Luonnonvaraiset eläimet”. In Suomen ympäristöhistoria 1700-luvulta nykyaikaan, edited by Esa Ruuskanen, Paula Schönach and Kari Väyrynen. Vastapaino, 2021, 267–291.
 • Otto Latva 2021: ”Ihmisten muuttunut suhde merieläimiin – Människors förändre relation till havslevande djur – The changing human attitude to marine animals” Teoksessa Lähestyvä horisontti. Tähystyksiä meren ja ihmisen suhteeseen, toim. Sari Mäenpää, 18–61. Turku: Forum Marinum.
 • Morris, Carol, Kaljonen, Minna, Aavik, Kadri, Balazs, Bálint, Cole, Matthew, Coles, Ben, Efstathiu, Sophia, Fallon, Tracey, Foden, Mike, Giraud, Eva Haifa, Goodman, Mike, Hadley Kershaw, Eleanor, Helliwell, Richard, Hobson-West, Pru, Häyry, Matti, Jallinoja, Piia, Jones, Mat, Kaarlenkaski, Taija, Laihonen, Maarit, Lähteenmäki-Uutela, Anu, Kupsala, Saara, Lonkila, Annika, Martens, Lydia, MacGlacken, Renelle, Mylan, Josephine, Niva, Mari, Roe, Emma, Twine, Richard, Vinnari, Markus and White, Richard 2021: Priorities for social science and humanities research on the challenges of moving beyond animal-based food systems. Humanities & Social Sciences Communications 8(1), 1–12. DOI: https://doi.org/10.1057/s41599-021-00714-z

2020:

 • Lehtimäki, Markku & Lotta Luhtala: “Runouden muuttuvat ympäristöt: Jenni Haukion ‘Suojele, älä tuhoa’, kriittinen eläintutkimus ja turkistarhausdiskurssin politiikka.” Kirjallinen elämä markkinaperustaisessa mediayhteiskunnassa. Eds. Elina Arminen, Anna Logrén & Erkki Sevänen. Tampere: Vastapaino, 2020, 241–270.
 • Schuurman, Nora and Tuomas Räsänen. ”Johdanto.” In Kanssakulkijat: Monilajisten kohtaamisten jäljillä, edited by Tuomas Räsänen and Nora Schuurman. Helsinki: SKS, 2020, 7–19.
 • Räsänen, Tuomas. ”Merikotkan ahdinko ja hoivasuojelun synty.” In Kanssakulkijat: Monilajisten kohtaamisten jäljillä, edited by Tuomas Räsänen and Nora Schuurman. Helsinki: SKS, 2020, 285–312.
 • Kaarlenkaski, Taija & Annika Lonkila 2020: In Search of Invisible Cows: Collaboration, Resistance and Affection in Human-Animal Relationships on Contemporary Dairy Farms. Ethnologia Fennica 47(2), 27–53. https://doi.org/10.23991/ef.v47i2.88774
 • Latva, Otto 2020: Tuote vai elävä olento? Näkökulmia turkiseläinten historialliseen rooliin Suomessa 1900-luvulla. Alue Ja Ympäristö, 49(1), 105-122. https://doi.org/10.30663/ay.83302.
 • ”Kahden maailman rajalla. Tuotantoeläinten standpointit kirjallisuudentutkimuksessa.” Sukupuolentutkimus 4/2020
 • Helinä Ääri: “‘Pidättekö broilerinmaksasta?’ Kananpoikasten kalmot ja niiden osat motiivina Mikko Rimmisen Nenäpäivässä (2010) ja Kari Hotakaisen Klassikossa (1997).” Teoksessa Elsi Hyttinen & Karoliina Lummaa (toim.): Sotkuiset maailmat. Posthumanistinen kirjallisuudentutkimus. Jyväskylä: Nykykulttuuri, 2020.
 • Helinä Ääri: “Eläviä kanoja odotellessa. Broilerikanojen roolin tulevaisuus kaunokirjallisuudessa.” Teoksessa Elisa Aaltola & Birgitta Wahlberg (toim.): Me ja muut eläimet. Uusi maailmanjärjestys. Tampere: Vastapaino, 2020.
 • Latva, Otto. ‘Näköaloja tursaiden, kalmareiden ja suomalaisten yhteiseen lähimenneisyyteen’ (In English: Perspectives on the Relationship between Octopuses, Squid and the Finnish People in the Recent Past) In Kanssakulkijat: Monilajisten kohtaamisten jäljillä, edited by Tuomas Räsänen and Nora Schuurman, 185–207. Helsinki: SKS, 2020.
 • Latva, Otto, and Heta Lähdesmäki. ‘Miten kertoa menneisyydestä ja rakentaa tulevaisuutta – historiasta, ihmisistä ja muista eläimistä’. (In English: How to Tell about the Past and Build the Future – History, Humans and other Animals) In Me & muut eläimet, edited by Elisa Aaltola and Birgitta Wahlberg, 19–42. Tampere: Vastapaino, 2020.
 • Latva, Otto. ‘Tuote vai elävä olento? – Näkökulmia turkiseläinten historialliseen rooliin Suomessa 1900-luvulla’ (In English: Product or a Living Creature? Perspectives on the Historical Role of Fur Animals in Finland during the Twentieth Century). Alue ja Ympäristö 49, no.1 (2020): 105–122. https://doi.org/10.30663/ay.83302.

Populaarit artikkelit:

Mäkiranta, Janne: Vakuutusaineistojen piilevä potentiaali ympäristö- ja eläinhistorialle. Eemeli-verkkolehti 2/2023.

Kaarlenkaski, Taija 2020: Ihminen, lehmä ja koneet: teknologisoituneella karjanhoidolla on pitkät juuret. Ilmiö – sosiologinen media kaikille. Published February 11, 2020.

Latva, Otto 2020: Tautien takana eläintuotannon tehostuminen sekä villieläinten metsästäminen ruuaksi. Turun Sanomat. Published March 21, 2020.

Syrjämaa, Taina, Marja Jalava, Taija Kaarlenkaski, Otto Latva ja Tuomas Räsänen: UNSUS – tutkimushanke eläinteollisuuden ja kestämättömän kehityksen historiasta. Historia nyt! 4 (2021), 40-43.

Ääri, Helinä: ”Munivat kukot, pyrähtelevät sukupuolet.” Elokuva-arvio Eläimiksi-sivustolla 3.4.2024. http://www.elaimiksi.fi/2024/04/03/munivat-kukot-pyrahtelevat-sukupuolet/

Ääri, Helinä:”Miten Suomen yleisintä lintua kuvataan kirjallisuudessa?” Blogikirjoitus Suomen kielen seuran blogissa 2.2.2024. https://www.suomenkielenseura.fi/miten-suomen-yleisinta-lintua-kuvataan-kirjallisuudessa/

Ääri, Helinä:”Kirjallisuus eläimiä sijaistamassa.” Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain 2/2023. Tietokirja-arvio.

Ääri, Helinä:”Broilerikulttuuri: Lihateollisuuden kanat suomenkielisessä proosassa ja sarjakuvassa vuosina 1969–2019.” Lähihistoria 2(2), 2023. Lektio.

Ääri, Helinä: Högback, Freja, Sanna Karhu, Lumi Kauppinen & Helinä Ääri: ”Unmasking the State of Israel’s Genocidal Tactics: Insights on Dehumanization, Animalization, and Veganwashing.” Eläimiksi-sivusto 2023. Essee.

Ääri, Helinä: ”Ruokakulttuuria ja/vai lajienvälisiä suhteita?” Eläimiksi-sivusto 2023. Arvio.

Ääri, Helinä:”Erään kanan tarina kertoo monilajisista yhteisöistä.” Eläimiksi-sivusto 2022. Arvio.

Ääri, Helinä:”Kanojen vuosi.” Mustekala 2/2022. Essee.

Ääri, Helinä: ”Hautomakoneet muuttivat kanakäsityksiä.” Kestämättömän kehityksen kulttuuri -hankkeen blogi 2022. Blogikirjoitus.

Ääri, Helinä: ”Farming-näyttely antaa luvan surra tuotantoeläimiä.” Eläimiksi-sivusto 2022. Arvio.

Ääri, Helinä: ”Kanan paikka.” Elonkehä. Syväekologinen kulttuurilehti 4/2021. Essee.

Ääri, Helinä: ”Silkkikanan näyttävä töyhtö kätkee epämuodostuneet aivot.” Eläimiksi-sivusto 2021. Blogikirjoitus.

Ääri, Helinä: ”Eläintuotantoromantiikkaa kirjallisuudessa.” Eläimiksi-sivusto 2021. Blogikirjoitus

Syrjämaa, Taina, Marja Jalava, Taija Kaarlenkaski, Otto Latva, and Tuomas Räsänen. ‘UNSUS – tutkimushanke eläinteollisuuden ja kestämättömän kehityksen historiasta.’ (In English: UNSUS – A Research Project on the History of Animal Industry and Unsustainable Development) Historia nyt – Turun Historiallisen Yhdistyksen jäsenlehti 4 (2021): 40–43.

Ratamäki, Outi & Otto Latva. ‘Editorial: (Un)Common Worlds Special Issue’. Trace: Journal for Human-Animal Studies 5 (2019): 2–3.

Latva, Otto. ‘Tautien takana eläintuotannon tehostuminen sekä villieläinten metsästäminen ruuaksi’. (In English: The Intensification of Animal Industry and the Hunting of Wildlife are the Causes Behind the Diseases) Turun Sanomat, 21.3.2020. https://www.ts.fi/puheenvuorot/4900593.