Yhteistyökumppanit

Karin Dirke:

 • Karin Dirke toimii Aatehistorian apulaisprofessorina Tukholman yliopistossa. Hänen työnsä on käsitelly lähinnä yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksenj eri aspekteja. Dirke on kirjoittanut useita alan julkaisuja. Hän myös johtaa Tukholman yliopiston “Human/Animal -studies” -verkostoa (HAS@SU) ja hän on yksi Tukholman yliopiston humanistisen ympäristötutkimuksen verkoston perustajajäsenistä. Vuodesta 2018 alkaen, Dirke on pyörittänyt kollegojensa kanssa Tukholman yliopiston humanistisen ympäristötutkimuksen koulutusohjelmaa. Lisää informaatiota osoiteessa:  https://www.su.se/english/profiles/dirke-1.182412

Yrjö Haila:

 • Yrjö Haila on ympäristöpolitiikan emeritusprofessori ja ympäristötutkimuksen erityisosaaja, joka on erikoistunut useisiin ympäristötutkimuksen osa-alueisiin kuten ympäristöpolitiikkaan ja luonnonsuojelun filosofiaan.

Anders Ekström:

 • Anders Ekström on Uppsalan yliopiston tieteen- ja aatehistorian oppiaineen professori. Hänen tutkimusintressit kattavat Skandinavian ja Euroopan modernin kulttuuri- ja aatehistorian (erityisesti ajanjakson vuodesta 1800 vuoteen 1950), mediahistorian, visuaalisen kulttuurin tutkimuksen, kulttuuriteorian, museo- ja näyttelytutkimuksen, humanistisen tutkimuksen historian sekä tieteen-, yhteiskunnan, ja korkeakoulupolitiikan tutkimuksen.

Dolly Jørgensen:

 • Dolly Jørgensen toimii historian professorina Stavangerin yliopistossa Norjassa. Hän on ympäristö- ja eläinhistorian erityisosaaja, joka on erikoistunut siihen, miten ihmisteknologia muuttaa ympäröivää maailmaa ja miten ymmärrämme, mikä on “luonnolista” ja mikä ei. Hän on perehtynyt ympäristöaiheiden tutkimukseen ajallisesti aina keskiajalta tämän päivään. Jørgensenin keskeiset tutkimusintressit käsittävät ihmisten ja eläinten suhteen, urbaanin ympäristön ja ympäristöllisen päätöksenteon tutkimuksen. Hän on yksi Stavangerin yliopistossa toimivan the Greenhouse research institute on environmental humanities johtajista ja perustajajäsenistä. Hän on myös Euroopan ympäristöhistorian yhdistyksen entinen puheenjohtaja.

Linda Kalof:

 • Linda Kalof on Yhdysvalloissa toimivan Michigan State Universityn sosiologian professori sekä monitieteisen Animal Studies -tohtoriohjelman johtaja. Hän on julkaissut laajasti yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen eläintutkimukseen liittyvää tutkimusta. Hän on myös toiminut Yhdysvaltojen kansallisen tutkimusakatemian johtoryhmässä arvioimassa USAn hevosten ja aasien hoito-ohjelmaa. Kalof on myös nimitetty hiljattain Annenberg PetSpacen kunnijäseneksi. Hänen nykyiset tutkimusintressit keskittyvät populaarien tiedejulkaisujen eläinkuvauksen tutkimuksen, johon hän on saanut kansallisen tutkimusrahaston rahoituksen.

Jukka Käyhkö:

 • Jukka Käyhkö on Turun yliopiston maantieteen oppiaineen professori. Hänen tutkimusintressinsä sisältävät laajasti eri aiheita liittyen ilmastotieteeseen, maanperän muotojen ja rakenteen, sedimenttien ja niitä käsittävien prosessien sekä ihmisen ja ympäristön suhteen tutkimukseen. Ilmastotieteen suhteen Käyhkö on erikoistunut ilmastonmuutoksen alueellisen dynamiikan ja yleisten implikaatioinen selvittämiseen.

Timo Maran:

 • Timo Maran toimii erikoistutkijana Tarton yliopiston semantiikan oppiaineessa Virossa. Hänen pääasiallinen tutkimusalansa on eläin- ja ekosemiotiikka. Hän on myös erikoistunut ekokriitikin ja ympäristökeskustelun tutkimukseen. Tutkimuksessaan Maran hyödyntää Tarton semioottisen koulukunnan teoreettisia lähtökohtia ja perinteitä.

Apulaisprofessori Bo Poulsen:

 • Bo Poulsen työskentelee kulttuurin ja globaalitutkimuksen apulaisprofessorina Aalborgin yliopistossa Tanskassa. Hän on merellisen ympäristöhistorian ja kalastuksen historian maailman johtavia tutkijoita.

Sari Puustinen:

Hannu Salmi:

 • Hannu Salmi työskentelee Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaineen professorina sekö Akatemiaprofessorina ajanjakson 2017–2021. Hänen tutkimuksensa keskittyy digitaalisen ihmistieteiden, 1800-luvun kulttuurihistorian, elokuvan ja median, teknologian historian ja tunteiden sekä aistien historian tutkimukseen. Salmi on myös Turku Group for Digital History -verkoston perustajajäsen.

Nora Schuurman:

 • Nora Schuurman on Turun yliopistossa työskentelevä Akatemiatutkija. Hän on erikoistunut eläinmaantieteeseen ja on yksi suomen yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen johtavia tutkijoita.

Sandra Swart:

 • Sandra Swart toimii historian professorina Stellenboschin yliopistossa Etelä-Afrikassa. Hän on erikoistunut sosiaali- ja ympäristöhistoriaan ja on yksi maailman johtavia eläinhistorian tutkijoita. Swart on perehtynyt erityisesti Afrikan historiaan, mutta on kiinnostunut tutkimaan myös globaalia ympäristöhistoriaa sekä eläinten (erityisesti koirien, hevosten ja tuotantoeläinten) ja ihmisten suhteissa tapahtuneita muutoksia.

Harriet Ritvo:

 • Harriet Ritvo on Massachusetts Institute of Technologyn emerita professori Yhdysvalloista. Hän on arvostettu ja palkintoja voittanut historioitsija, joka on kirjoittanut useita kirjoja ja lukuisia artikkeleita liittyen ihmisten ja eläinten suhteeseen. Hänen tutkimusintressinsä käsittävät ihmisten suhteen tutkimuksen niin villeihin kuin kesyihin eläimiin. Ritvo on vaikuttanut merkittävästi myös yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen menetelmiin 1980-luvulta lähtien.

Nina Tynkkynen

 • Nina Tynkkynen työskentelee apulaisprofessorina Åbo Akademin meren ja merenkulun temaattisessa kokonaisuudessa. Hän on yhteiskuntatieteilijä, jonka erikoistumisalueisiin kuuluvat ympäristöpolitiikka, politiikantutkimus ja meriympäristön hallinto sekä yleisesti Itämeren alue.

Eija Vinnari:

 • Eija Vinnari on julkisen talousjohtamisen professori Tampereen yliopistosta. Hän on erikoistunut muun muassa laskentatoimen, talousjohtamisen, kestävän kehityksen, yhteiskuntavastuun ja julkisen sektorin tutkimukseen sekä myös ei-inhimillisten eläinten tutkimukseen.

Timo Vuorisalo:

 • Timo Vuorisalo on Turun yliopiston ympäristötieteen lehtori. Hän on yksi Suomen johtavia biologeja ja ekologeja.