Yhteistyötahot

Ohjausryhmä

Ohjausryhmä koostuu tutkimusryhmän jäsenten lisäksi hankkeeseen osallistuvien hyvinvointialuiden sekä muiden yhteistyötahojen edustajista. Ohjausryhmä kokoontuu säännöllisesti ja sillä on tärkeä rooli tutkimuksen toteuttamisessa sekä tutkimustulosten jalkauttamisessa.

Yhteistyökumppaneina olevat hyvinvointialueet

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Keski-Suomen hyvinvointialue

Pirkanmaan hyvinvointialue

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Pohjois-Savon hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Muut yhteistyötahot

Sosiaalialan osaamiskeskuksista mukana ovat Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO ja Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO.

Lisäksi mukana on Turun yliopiston SOTE-akatemia.