Nainen villapaidassa ja villapipossa seisoo heinäpellolla tien risteyksessä

Sosiaalityöntekijä palveluiden valitsijana, päätöksentekijänä ja valvojana lastensuojelun avohuollossa (VALITSIJA)

VALITSIJA -hanke 2023-2025

Hankkeessa tarkastellaan, miten ja millä edellytyksillä sosiaalityöntekijät käyttävät harkintaa päättäessään lastensuojelun avohuollon palveluista ja tukitoimista. Kysymme millaisilla argumenteilla sosiaalityöntekijät perustelevat palveluvalintoja, millaiseen tietoon he perustavat päätöksensä, ja mitä he kokevat palveluilla saatavan aikaan. Lisäksi selvitämme, miten sosiaalityöntekijät toteuttavat lastensuojelun avohuollon palvelujen lapsikohtaista valvontaa. Hankkeesta vastaa Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen sosiaalityön oppiaine, yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja Helsingin yliopiston kanssa. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Lue lisää

Kuva: Burst/unsplash.com

Ajankohtaista