VALITSIJA-hankkeen aineistonkeruu on päättynyt

Lämmin kiitos kaikille haastatteluihin osallistuneille ja kyselyyn vastanneille sosiaalityöntekijöille!