VALITSIJA-hankkeen aineistonkeruut käynnissä

Kyselyaineistonkeruu alkoi viikolla 9 eteläisimmän Suomen hyvinvointialueilta ja etenee lähiviikkoina muille hankkeen yhteistyökumppaneina toimiville hyvinvointialueille. Myös sosiaalityöntekijöiden fokusryhmähaastattelut ovat hyvässä vauhdissa hyvinvointialueilla.