Oma ajattelu sanoiksi

Oma ajattelu sanoiksi – Bloom-juliste ja verbit

Andersonin ja kumppaneiden (2014) päivittämää Bloomin taksonomiaa kuvataan usein erilaisin pyramidein. Tässä projektissa Bloomin taksonomia kuvataan sateenkaaren osina. Sateenkaaren eri värit auttavat hahmottamaan taksonomian eri tasoja toisiinsa. Sateenkaari ei myöskään sisällä niin voimakkaasti vaikutelmaa siitä, että eri ajatteluntasot seuraisivat toisiaan ja että alemmat tasot jollakin tavalla edeltäisivät ylempiä.

Bloomin taksonomian tasoja kuvataan erilaisilla toimintaverbeillä (Anderson ym., 2014). Näitä eri ajattelun tasoihin liittyviä verbejä havainnollistetaan pilvin, jotka noudattavat samaa värikoodia kuin sateenkaaren eri raidat. Oppilaan on helppo löytää pilvessä oleva verbi sateenkaaren ajatteluntasoista. Aluksi voi olla tarpeen tutustua ja määritellä verbejä ilman värikoodeja, sillä verbien merkitys saattaa olla oppilaille vieras.

Sateenkaariposteria ja siihen liittyviä verbipilviä voi käyttää monin tavoin sekä yhteisen keskustelun tukena että oppilaiden itsearviointiin. Sateenkaaresta voi valita aluksi vain yhden tai muutamia ajatteluntasoja ja niihin liittyviä verbipilviä.

Ajattelutaitojen itsearviointi -lomakkeen avulla oppilaat voivat kirjata itselleen muistiin, millaista ajattelua ovat käyttäneet.