Opiskelijoita soittamassa kosketinsoittimia.

Julkaisu

 KIRJOITTAJAKUTSU AD-SYMPOSIUMI 2022

Kutsumme Ainedidaktiikan symposiumin esitelmänpitäjiä tarjoamaan esitelmäänsä perustuvaa artikkelikäsikirjoitusta Ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisusarjassa (JUFO 1) julkaistavaksi (ks. tarkemmin: Ainedidaktisia tutkimuksia). Toimittajat valitsevat määräaikaan lähetetyistä käsikirjoituksista ne, jotka lähtevät vertaisarviointiin vähintään kahdelle arvioijalle.  

Artikkeleiden tulee perustua korkeatasoiseen alkuperäistutkimukseen. Käsikirjoitukset voivat edustaa empiiristä tai teoreettista tutkimusta. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota muun muassa aineiston laatuun, empiriaan, metodologiaan, tulosten uutuusarvoon sekä ainedidaktiseen merkitykseen. Symposiumin teemaan ”Ainedidaktiikka ajassa – laajenevat oppimisympäristöt ja eri-ikäiset oppijat” sopivat käsikirjoitukset ovat ensisijaisessa asemassa. Käsikirjoituksen tulee noudattaa Ainedidaktisia tutkimuksia -sarjan kirjoitusohjeita. Käsikirjoitusten enimmäislaajuus kuvineen, taulukoineen ja lähteineen saa olla enintään 21 sivua mallipohjan muotoiluja noudattaen.  

Artikkelikokoelmaan tarjottavat käsikirjoitukset lähetetään viimeistään 28.3.2022 sähköpostilla osoitteeseen AD2022@utu.fi.  

Otsikkokenttään: AD22-käsikirjoitus  

Viestiin: Kirjoittajien nimet ja kunkin affiliaatio sekä käsikirjoituksen otsikko 

Liitteeksi: Anonymisoitu käsikirjoitus (poistettu liitetiedoston metatiedot sekä tunnistettavat viittaukset omaan aikaisempaan tutkimukseen). 

Julkaisun arvoitu aikataulu:

  • 28.03.2022 Artikkelien käsikirjoitusten palautus
  • Refereelausunnot juhannukseen mennessä
  • 15.08.202 Korjattujen versioiden palautus