Kouluille

TIETOA CHALLENGE-TUTKIMUKSESSA MUKANA OLEVILLE KOULUILLE

Challenge-tutkimus

  • Osa Euroopan tutkimusneuvoston (European Research Council, ERC) rahoittamaa laajempaa projektia
  • Tavoitteena on kehittää kouluille uusia ohjeita haastaviin kiusaamistapauksiin puuttumiseen
  • Tutkimukseen osallistu lukuvuosina 2020-2021 ja 2021-2022 22 koulua eri puolilta Suomea (7 alakoulua, 6 yläkoulua ja 9 yhtenäiskoulua). Tutkimusta jatketaan lukuvuoden 2022-2023 ajan, ja 14 koulua on mukana tutkimuksessa myös kolmannen lukuvuoden ajan.
    • Jokaisessa ohjelmaan osallistuvassa koulussa on hyvä olla tiimi, joka puuttuu esille tuleviin kiusaamistapauksiin
    • Koulut on jaettu kolmeen ryhmään sen mukaan, miten toivomme kiusaamiseen koulussa puututtavan: Ojentamismalli, Yhteisen huolen malli ja Yhdistetty malli
    • Olemme perehdyttäneet kunkin koulun kiusaamista koulussa selvittävät aikuiset puuttumaan kiusaamistapauksiin.

Mistä on kysymys?

Challenge-tutkimuksessa selvitetään, millaiset tekijät vaikuttavat siihen, että kiusaaminen toisinaan jatkuu, vaikka siihen puututaan koulussa asianmukaisesti. Nämä tekijät voivat olla hyvin monenlaisia, ne voivat liittyä esimerkiksi kiusaamisen muotoon (tapahtuuko se kasvokkain vs. verkossa), kiusaamiseen osallistuvien lasten ominaisuuksiin, kiusatun lapsen omaan toimintaan, luokan normeihin ja ryhmädynamiikkaan – tai siihen, ettei yhteistyö kodin kanssa toimi. Tutkimus tulee tuottamaan uutta ja tärkeää tietoa, joka mahdollistaa entistä tehokkaamman kiusaamiseen puuttumisen.

Mitä tutkimuksessa tapahtuu?

Challenge-tutkimus oli alun perin kahden lukuvuoden (2020-21 ja 2021-22) mittainen. Tutkimusta päätettiin jatkaa kevennetysti kolmannen lukuvuoden (2022-2023) ajan. Kolmannelle tutkimusvuodelle mukaan lähteminen on kouluille vapaaehtoista.

Kyselyt. Keräsimme online-kyselyn avulla oppilailta kyselyvastauksia kolme kertaa lukuvuosien 2020-21 ja 2021-22 aikana. Vanhemmat ja luokanopettajat/luokanvalvojat kutsuttiin vastaamaan omaan kyselyynsä yhden kerran kummankin kouluvuoden aikana. Kolmantena lukuvuonna mukana olevissa kouluissa oppilaskysely toteutetaan ainoastaan  kerran lukuvuoden aikana. Kysely ajoittuu helmikuulle. Opettajien ja vanhempien kyselyitä ei toteuteta kolmantena lukuvuonna. Kyselyihin vastaaminen tapahtuu INVEST Psykologian käyttöön tehdyn tietoturvallisen Wellu-sovelluksen kautta (wellu.utu.fi). Sovelluksen tietosuojailmoitus löytyy täältä.

Kiusaamistapauksiin puuttuminen. Kaikkiin kolmen vuoden aikana koulun tietoon tuleviin kiusaamistapauksiin puuttuminen dokumentoidaan tarjoamamme mobiilisovelluksen (tutkimusappi.kivakoulu.fi) avulla. Sovelluksen tietosuojailmoitus löytyy täältä

Perehdytys lukuvuodelle 2022-23. Kolmannella tutkimusvuodella mukana oleville kouluille pidettiiin perehdytys keskiviikkona 24.8.2022. Tilaisuuden diat ovat alla.

Challenge kolmannen vuoden perehdytys TT

 

Lisätietoja: challenge@utu.fi

 

Alla oleva video on tarkoitettu näytettäväksi oppilaille ennen kyselyn täyttämistä.

 

Alla oleva video on tarkoitettu näytettäväksi oppilaille kyselyn täyttämisen jälkeen.