Jatkotutkimuksesta

Challenge -tutkimushankkeen neljäs työpaketti on käynnistynyt keväällä 2021. Siinä kutsutaan kirjeitse jatkotutkimukseen noin 24 000 nuorta aikuista, jotka ovat kouluikäisinä vuosina 2007-2009 osallistuneet kiusaamisen ehkäisyä koskevaan vaikuttavuustutkimukseen. Heistä noin 7000 kutsuttavaa pyydetään vastaamaan pelkkään kyselyyn ja yli 17 000 sekä vastaamaan kyselyyn että antamaan sylkinäyte.

Tutkimuksessa selvitetään kouluaikojen kokemusten ja käyttäytymisen yhteyttä myöhempään elämänkulkuun sekä sitä, miten geneettiset tekijät säätelevät esimerkiksi kiusatuksi joutumisen tai toisaalta kiusaamista ehkäisevän intervention vaikutuksia yksilöön.

Tutkimuksella on Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) ja Turun yliopiston ihmistieteiden eettisen toimikunnan hyväksyntä. Aineiston säilyttämisestä ja käytöstä kerrotaan tarkemmin tietosuojailmoituksessa, jonka löydät täältä Tietosuojailmoitus-Challenge-WP4

 

Jatkotutkimuksen postituksen osoitelähde:

Väestötietojärjestelmä

Digi- ja väestötietovirasto

PL 123

00531 HELSINKI

 

Lisätietoja challenge@utu.fi