Rakennusalan digitaalinen murros

Turun yliopiston kauppakorkeakoulu tutkii ja kehittää yritysten kanssa yhteistyössä toimintamalleja digitalisoituvalla rakennusalalla. Tutkimus- ja kehitystyössä tarkastellaan digitaalisten työvälineiden hyötyjä ja varsinkin haasteita hyötyjen saavuttamisessa. Huomiota kiinnitetään erityisesti työn, toimintatapojen ja johtamisen muutokseen ja työhyvinvointiin.

Teknologian käyttöaste rakennusalalla on ollut suhteellisen matala, hukkatyön määrä merkittävä ja työn tuottavuudessa suuria haasteita. Koska teknologiset ratkaisut ovat pääosin jo saatavilla, vääjäämätön työn luonteen muutos tulee koskettamaan myös rakennusalaa lähitulevaisuudessa merkittävällä tavalla.

Tällä sivustolla on teemaan liittyvien hankkeiden sivut. Lisäksi sivustolle kootaan linkkejä teemaan liittyviin raportteihin ja tutkimuksiin.

Tutkimus- ja kehityshankkeet

Blogi

Yhteystiedot

Taina Eriksson tutkimusjohtaja+358407286196
Eeli Saarinen kehityspäällikkö+358400817333