Livets ö

Vad berättar arkeobiologi och historieforskning om vår relation till naturen? Fallet Själö.

Livets ö

Själö, livets ö, skogsklädd ö vid Erstan. Här har människan och resten av naturen levt sida vid sida minst femhundra år. Landskapet har under denna tid förändrats av både naturliga och mänskliga krafter. Skog har blivit åker, och åker skog. Öns utspridda delar har sammanfogats. Kring gårdarna har det växt eller rört sig en stor skara organismer, som av misstag eller med flit importerats. Förändringarna har bevittnats och orsakats av olika lokalsamhällen: jordbrukare, fiskare, spital- och mentalsjukhustidens befolkning, forskare, turister.

Vad gav naturen och vad tog den under de århundraden, vad betydde den för de olika samhällen, och hur har den formats av människan? Vad kan vi lära oss då vi betraktar relationen till naturen förr och nu? I livets ö – projektet tar vi fram en helhetsbild av miljön och människans plats däri, genom arkeologiska och biologiska metoder, historieforskning och konst.

Projektet verkställs vid Åbo universitet med stöd av Konestiftelsen.

Bild: Åbo universitets arkiv | Jarmo Koskinen.