Elämän saari

Mitä arkeobiologia ja historiantutkimus paljastavat luontosuhteestamme? Tapaus Seilin saari.

Elämän saari

Seili, elämän saari, salo Saaristomerellä Airiston selällä. Ihmisen ja muun luonnon välinen yhteiselo on saarella jatkunut jo ainakin viisisataa vuotta. Maisema on tänä aikana muuttunut sekä luonnontieteellisten että ihmisestä johtuvien muutosvoimien myötä. Metsistä on tullut peltoja, ja toisinpäin. Saaren osia on kuroutunut yhteen. Asuinsijojen liepeillä on kulkenut ja kasvanut sinne tarkoituksella tai tahattomasti tuotuja eliöitä. Muutoksia ovat olleet todistamassa ja aiheuttamassa erilaiset ihmisyhteisöt: maanviljelijät, kalastajat, lepra- ja mielisairaalan aikojen väki, tutkijat, turistit.

Mitä luonto antoi ja mitä se otti eri vuosisatoina erilaisissa yhteisöissä, mitä se on niille merkinnyt ja miten ihminen on sitä muokannut? Mitä voimme oppia, kun tarkastelemme luontosuhdetta ennen ja nyt? Elämän saari -hankkeessa rakennamme kokonaiskuvan ympäristöstä ja ihmisestä osana sitä hyödyntäen arkeologisia, biologisia, historiantutkimuksellisia ja taiteen menetelmiä.

Hanke toteutetaan Turun yliopistossa Koneen säätiön tuella.

Kuva: Turun yliopiston arkisto | Jarmo Koskinen.