Yhteisötaide

Syyskesällä 2020 ja kevätkesällä 2021 järjestettävissä yhteisötaidetyöpajoissa osallistujat pääsevät luotaamaan omaa suhdettaan Seilin eliönaapureihin sekä pohtimaan ihmisen ja muun luonnon vuorovaikutusta Seilissä. Mia Röngän vetämissä työpajoissa tutustutaan Seilin luontoon ja historiaan sekä sanallistetaan ja kuvallistetaan kokemuksia ja vaikutelmia vapaavalintaisesti joko kirjoittaen, valokuvaten tai eri ilmaisumuotoja yhdistäen. Työpajat ovat kaikille avoimet ja maksuttomat, eikä osallistuminen edellytä aiempaa kokemusta kirjoittamisesta eikä valokuvaamisesta. Varusteiksi tarvitaan vain kynä, paperia, kamera (vaikka kännykkäkamera) sekä avoin mieli. Osallistujien luvalla työpajojen antia voidaan koota videoteokseksi sekä hyödyntää hankkeessa aineistona tutkittaessa nykyajan ihmisen suhdetta Seilin luontoon.