Samhällskonst

Sensommaren 2020 och tidiga sommaren 2021 ordnas det samhällskonstnärliga workshopar, där deltagarna får undersöka sin relation till sina (mänskliga och icke-mänskliga) grannar på Själö, och fundera på växelverkan mellan människan och resten av naturen på Själö. I workshoparna som dras av Mia Rönkä bekantar man sig med Själös natur och historia, och ger ord och bild till sina upplevelser och intryck genom att alternativt skriva, fotografera eller blanda på olika uttrycksformer. Workshoparna är öppna för alla och avgiftsfria, och tidigare erfarenhet av att skriva eller fotografera krävs inte. Som utrustning behövs endast penna, papper, kamera (även mobiltelefonens kamera) och öppet sinne. Workshopens resultat kan (med deltagarnas lov) sammanställas till en video och användas i projektet som forskningsmaterial om den nutida människans relation till Själös natur.