Projektiryhmä

Tutkimme Elämän saarta Turun yliopiston biologien, arkeologien, geologien ja historiantutkijoiden yhteisponnistuksena. Hanketta vetää Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö. Arkeobiologisten menetelmien käyttö näin monipuolisesti, niin eläin- ja kasvijäänteet, makro- ja mikrofossiilit kuin fytoliitit huomioiden, on poikkeuksellista.

Lisää tietoa hankkeesta antavat sen tieteellinen johtaja, professori Ilari Sääksjärvi ja projektipäällikkö Annika Saarto. Koko projektiryhmä yhteystietoineen on esitelty alla.

Ilari Sääksjärvi

Kuva: Vesa-Matti Väärä.

Biodiversiteettitutkimuksen professori Ilari Sääksjärvi tutkii luonnon monimuotoisuutta erityisesti Amazoniassa. Hän on vuosien ajan kiertänyt kouluissa ja päiväkodeissa kertomassa luonnon monimuotoisuudesta ja kirjoittanut aiheesta tietokirjoja suurelle yleisölle. Sääksjärvi toimii hankkeen tieteellisenä johtajana.

Mia Lempiäinen-Avci

Kuva: Vesa-Matti Väärä.

FT, arkeologi Mia Lempiäinen-Avci on arkeobotaniikan asiantuntija, jonka erikoistumisaluetta ovat makrofossiilit. Hän väitteli keväällä 2019 Turun yliopiston biodiversiteettiyksikössä aiheenaan keski- ja uuden ajan hyötykasvit Itämeren alueella.

Heta Lähdesmäki

Kuva: Vesa-Matti Väärä.

FM, kulttuurihistorioitsija Heta Lähdesmäki on erikoistunut ihmisten ja muiden eläinten kanssakäymisen historiaan ja on tutkinut myös yleisemmin suomalaisten luonto- ja ympäristösuhdetta. Hän väittelee syksyllä 2019 kulttuurihistorian oppiaineessa Turun yliopistossa ihmisen ja suden suhteesta 1900-luvun Suomessa.

Mia Rönkä

Kuva: Vesa-Matti Väärä.

FT, ympäristöekologian dosentti Mia Rönkä on vapaa tiedetoimittaja ja tietokirjailija. Hänen runokokoelmansa Maanalaiset linnut (Sammakko 2016) oli ilmestyttyään Tiiliskivi-kirjallisuuspalkintofinalistina. Rönkä on erikoistunut tieteen ja taiteen väliseen yhteistyöhön.

Janne Rantanen

Kuva: Vesa-Matti Väärä.

FM, arkeologi Janne Rantanen vastaa hankkeen arkeologisista kenttätöistä Seilin saarella sekä kaivausraportin laatimisesta. Hän on perehtynyt muun muassa esinetutkimukseen ja Suomen rautakauteen, mutta tekee työtä pääasiassa kenttäarkeologina.

Annika Saarto

Kuva: Vesa-Matti Väärä.

FT, kasvitieteilijä Annika Saarto on aerobiologian alan asiantuntija, jolla on pitkää kokemusta siitepölytutkimuksesta ja -tunnistuksesta. Hän vetää Turun yliopiston siitepölytiedotusta. Saarto toimii hankkeen projektipäällikkönä.

Sanna Pätsi

Kuva: Vesa-Matti Väärä.

Sanna Pätsi viimeistelee biologian alan opintojaan Turun yliopistossa. Hänen pro gradunsa yhdisteli arkeologiaa ja siitepölytutkimusta ja käsitteli ristiretkiaikaisen haudan kasviaineistoa siitepölyanalyysin valossa.

Ari Linna

Kuva: Vesa-Matti Väärä.

FL, geologi Ari Linna on kehittänyt Turun yliopiston Subamazon-hankkeessa fytoliittien erotusmenetelmiä, joita käytetään bambumetsien lajiston ja paleoekologian tutkimuksessa. Hän vastaa Elämän saari -hankkeen fytoliittianalyyseista.

Vesa-Matti Väärä

Kuva: Vesa-Matti Väärä.

Valokuvaaja Vesa-Matti Väärä on valokuvannut ja videokuvannut yli 20 vuoden ajan. Hän on perehtynyt tiedeviestintään muun muassa toimiessaan kuvaajana Mia Röngän toimittamassa videoartikkelisarjassa Tiedetoimittamisen ääret ja äänet.

Tapani Hopkins

Kuva: Vesa-Matti Väärä.

FM Tapani Hopkins tutkii trooppisten hyönteisten monimuotoisuutta. Hän tekee Turun yliopiston biodiversiteettiyksikössä väitöskirjaa loispistiäisten taksonomiasta ja ekologiasta. Hopkins on kerännyt hyönteisaineistoa Afrikasta, Grönlannista ja Suomesta.

Visa Immonen

Kuva: Vesa-Matti Väärä.

Visa Immonen on arkeologian professori Turun yliopistossa. Hän on erikoistunut historiallisen ajan arkeologiaan ja esineiden tutkimukseen. Lisäksi Immonen on pohtinut poikkitieteellisyyden ja kulttuuriperinnön kysymyksiä.

Maria Louna-Korteniemi

Kuva: Vesa-Matti Väärä.

FM, kasvibiologi Maria Louna-Korteniemi vetää hankkeen yleisöopastukset. Hän käytti pro gradussaan arkeobotaniikan menetelmiä nykyajan puutarhahistorian ja maaperän siemenpankkien tutkimiseen, ja työskentelee tällä hetkellä Turun yliopiston siitepölytiedotuksessa.