Turussa vuotuinen konferenssikokous

European Manufacturing Consortiumin kokous pidettiin Turun yliopistossa. Kokouksessa keskityttiin potentiaalisen yhteistyön ehdottamiseen sekä tiedonkeruun menestykselliseen käsittelyyn. Päähuomio oli aiempien vuosien tapausten tarkastelussa nykyisen strategisen kehityskulun teknologiatrendejä seuraten. Digitaalisiin palvelumalleihin siirtymisestä keskusteltiin niiden vaikutusten, kuten alan digitalisaation lisääntymisen näkökulmasta. Myös teollisuusyhteistyön hyödyistä ja haasteista alueellisesti keskusteltiin. Rajat ylittävän yhteistyön laajentamista Euroopan ulkopuolelle pohdittiin. Tulevia kokouksia suunniteltiin alustavasti pidettäväksi uudessa kumppanimaassa tällä kertaa Toukokuussa 2024 Latviassa.