Tausta

Innovaatiot ovat ratkaisevan tärkeitä yritysten kasvulle ja kyvylle turvata työpaikkoja. Innovaatiot voivat koskea uusia tai parannettuja tuotteita, palveluita, tuotantoprosesseja, organisaatiomuotoja tai markkinointi- ja myyntimenetelmiä. Näin ollen yritysten kilpailukykyä määrää paitsi niiden tuotteiden ja palveluiden suorituskyky ja myös vastaavat tuotantoprosessit. Tuotantokustannukset, toimitusten joustavuus tai laatu ovat tärkeitä menestystekijöitä. Erilaisten kansallisten ja kansainvälisten tutkimusten tavoitteena on kerätä tietoa yritysten innovaatiotoiminnasta, jotta pystytään osoittamaan eroja yksittäisten toimialojen tai alueiden välillä sekä vertailemaan eri maita keskenään. Pääpaino on tutkimuksen ja kehityksen sekä tuoteinnovaatioiden mittaamisessa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi ja olemassa olevien kyselyjen täydentämiseksi Fraunhoferin Systeemi- ja Innovaatiotutkimuksen Instituutti (ISI) kehitti tuotannon modernisointitutkimuksen vuonna 1993. Suomen VTT on ollut mukana tutkimuksessa vuodesta 2009 jonka jälkeen se siirtyi Turun yliopiston johtoon 2019. Tavoitteena on hyödyntää kyselyn ydintä kaikissa kumppanimaissa ja siten kerätä kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa. Tämä mahdollistaa kansainvälisesti vertailevien analyysien tekemisen.

 

Ota yhteyttä