Visio

Tulevaisuuden Arvokumppanuudet EMS verkostossa tarjoaa yrityksellesi valmistusteknologioiden kolmen vuoden välein toteutettavan tutkimusrotaation ja tulosten tiedotuksen, jotta EU-tason valmistuksen johtaminen olisi hallinnaltaan läpinäkyvää, kestävää ja entistä tasa-arvoisempaa. Tutkimus tähtää Teollisuuden 4.0 mukaisten pääasioiden, kuten avainteknologioiden, organisaatiomallien, rahoituskonseptien sekä konsultointipalvelujen prosessien tehokkuuden parantamiseen aina Teollisuus 5.0 asti. Poliittisesti vaikutusvaltaiset selonteot EMS tutkimuksista tulevat tarpeeseen muutosjohtamisen tueksenne. Sopimuksen piiriin kuuluvat myös tutkimusyhteistyö sekä yhteistyö uusien ratkaisujen ja valmistusmenetelmien kehittämiseksi, testaamiseksi ja käyttöönottamiseksi. Ota yhteyttä ja kysy lisää.

 

Ota yhteyttä