Kutsu EU:n digitaaliseen palvelu- ja valmistusteollisuuden tutkimukseen – Vastausaika päättynyt 15. lokakuuta

Tämä kysely on kehitetty yhteistyössä Turun yliopiston Valmistuksen tutkimusryhmän ja EU-tason konsortiohankkeen kanssa. Tämä seurantatutkimus alkoi vuonna 2009 VTT:n toimesta ja jatkuu Turun yliopiston vedossa. Tutkimuksessa tarkastellaan yritysten kilpailukyvykkyyttä digitaalisaation murroksessa asettamalla vastanneet sektorit samalle kalkkiviivalle yleistä vertailua varten.

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja vie noin 30-60 minuuttia. Osallistumalla olet mukana kehittämässä Euroopan komission politiikkaan suunnattua tutkimuksellisesti verratonta itsearviointimenetelmää, jolla yritysjohtaja voi lisätä ymmärrystä omaan organisaatioonsa vaikuttavista kilpailutekijöistä. Voit jättää vastaamisen milloin tahansa kesken ja voit kysyä tutkimusryhmältä lisätietoja milloin tahansa.

Antamasi vastaukset yhdistetään vertailuosaksi 2009 taannoin kerättyjä tuloksia ja käsitellään myös erillisesti. Organisaatiosta saatavien tietojen perusteella haetaan sektorille ominaisia riskejä sekä heikkouksia, mutta myös vahvuuksia että mahdollisuuksia. Tutkimusvaiheessa tunnistetiedot pseudonymisoidaan ja tutkimustietoja analysoidaan ainoastaan tilastollisesti korkealta tasolta. Tällöin yksittäisen organisaation tietoja ei tulla missään vaiheessa tutkimusta raportoimaan eikä mitään tunnistettavia tietoja luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolisten henkilöiden käyttöön. Vastauksia säilytetään Turun Yliopistossa. Analyysien tuloksia julkaistaan kansallisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa poliittisina suosituksina.

Pyydämme sinua vastaamaan kaikkiin kysymyksiin oman arviosi pohjalta. Lue jokainen kysymys tai väittämä huolellisesti ja valitse sinulle osuvimmat vaihtoehdot kuvaamaan yritystäsi. Vastaathan mahdollisimman totuudenmukaisesti!

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi tutkimukseen liittyen.

 

HUOM! Kaikki kyselyyn vastanneet ovat oikeutettuja saamaan ilmaiseksi tutkimustulokset. Osallistumalla kyselyyn olette oikeutettu katselemaan ilmaiseksi yrityksesi positiota muuhun EU-tason vertailuun nähden.

Kysely suljettiin 15.10.2022

 

 

Kuvan lähde: Lähikuva CNC-koneesta laserleikkaamassa metallia, Andrey Armyagov, 15.05.2018, Turun yliopisto