Aktiivisuusranneke ei yksinään riitä lisäämään ikääntyvien fyysistä aktiivisuutta (tutkimusjulkaisu)

Aktiivisuusrannekkeiden käyttö on yleistynyt myös vanhemmissa ikäryhmissä, mutta niiden tehosta on vielä verrattain vähän tutkimuksia. Turun yliopistossa tehty tutkimus osoitti, ettei aktiivisuusrannekkeen käyttö lisännyt fyysistä aktiivisuutta juuri eläkkeelle siirtyneillä henkilöillä.

Voit lukea aiheesta lisää Turun yliopiston tiedotteesta sekä alkuperäisartikkeleista: Medicine & Science in Sports & Exercise tai The Journals of Gerontology