Eläköityminen lisää liikunnan määrää (tutkimusjulkaisu)

Aktiivisena eläkkeelle –tutkimuksen tutkijat havaitsivat, että liikunta-aktiivisuus lisääntyy voimakkaasti kokoaikaisesta työstä vanhuuseläkkeelle siirryttäessä. Nousu on kuitenkin väliaikainen, ja aktiivisuus vähenee jälleen eläkevuosien aikana. Tutkimuslöydös perustuu Työterveyslaitoksen Kunta10-tutkimukseen ja Sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimukseen, jossa seurattiin 5 770 henkilöä jotka olivat jääneet vanhuuseläkkeelle vuosien 2000‒2011 välillä ja vastanneet liikunta-aktiivisuutta mittaaviin kyselyihin ennen ja jälkeen eläkkeelle siirtymisen.

Lue lisää Turun yliopiston tutkimustiedotteesta.