Eläköityminen lisää vapaa-ajan istumisen määrää (tutkimusjulkaisu)

Aktiivisena eläkkeelle -tutkimuksen kyselyaineisto paljastaa, että päivittäinen vapaa-ajan istumisen määrä lisääntyy neljästä ja puolesta tunnista kuuteen tuntiin eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Tutkimustulosten perusteella etenkin naiset ja henkilöt, jotka istuivat paljon töissä, liikkuivat vähän tai kärsivät univaikeuksista, masennuksesta tai huonosta terveydestä ennen eläköitymistään lisäsivät istumisen määrää eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Runsaan istumisen tiedetään olevan yhteydessä useisiin terveyshaittoihin ja siksi istumisen määrään eläköitymisen jälkeen tulisi kiinnittää enemmän huomiota.

Tutkimustulokset perustuvat otokseen, jossa seurattiin 2011 kuntatyöntekijää, jotka eläköityivät vuosien 2014 ja 2017 välillä ja jotka olivat vastanneet istumisen määrää mittaavaan kyselyyn ennen ja jälkeen eläkkeelle siirtymisen.

Lue lisää Turun yliopiston uutisesta.