Eläköityminen vähentää psyykkistä rasittuneisuutta, mutta työ ja sosiaalinen elinympäristö vaikuttavat kokemukseen (tutkimusjulkaisu)

Turun yliopiston FIREA-tutkimuksessa havaittiin, että ikääntyvien työntekijöiden psyykkinen rasittuneisuus oli suurempaa kuormittavammassa työssä ja alhaisemman sosiaalisen tuen elinympäristössä sekä näiden riskitekijöiden kasaantuessa yhtäaikaisesti. Näissä ryhmissä psyykkinen rasittuneisuus kuitenkin myös laski eniten eläköitymisen jälkeen.

Voit lukea aiheesta lisää Turun yliopiston tiedotteesta sekä alkuperäisartikkelista.