Ensimmäisiä tuloksia aktiivisuusmittareilla mitatuista liikunnan muutoksista (tutkimusjulkaisu)

Aktiivisena eläkkeelle -tutkimuksen tulokset kertovat, että liikunta-aktiivisuuden muutokset eläköitymisen yhteydessä vaihtelevat eri ryhmissä. Naisilla, etenkin palvelualalla ja ruumiillisessa työssä työskentelevillä aktiivisuus väheni. Toimihenkilöinä työskentelevien miesten aktiivisuus sen sijaan kasvoi.

Aktiivisuuden muutosta tutkittiin myös sen mukaan, miten henkilöt kulkivat työmatkansa. Tästä voit lukea lisää Turun yliopiston tiedotteesta. Lämmin kiitos kaikille tutkimuksessa mukana olleille!