Istumisen määrä lisääntyy eläköidyttäessä erityisesti naisilla (tutkimusjulkaisu)

Aktiivisena eläkkeelle – tutkimuksen aktiivisuusmittaukset paljastavat, että naisilla päivittäinen istumiseen käytetty aika lisääntyi yli tunnilla eläkkeelle jäämisen jälkeen. Suurin muutos todettiin naisilla, jotka eläköityivät palvelualalta ja ruumiillisesta työstä. Miehillä vastaavaa muutosta ei havaittu, mutta miehet käyttivät päivittäiseen istumiseen aikaa naisia enemmän: kaksi tuntia enemmän ennen eläkkeellä jäämistä ja noin tunnin enemmän eläköitymisen jälkeen. Runsaaseen istumiseen liitettyjen terveyshaittojen vuoksi eläköityvien henkilöiden tulisi pyrkiä vähentämään liikkumatonta aikaa korvaamalla sitä esimerkiksi kevyellä liikunnalla.

Tutkimustulokset perustuvat otokseen, jossa 478 kuntatyöntekijää käytti ranteessa pidettävää liikemittaria vähintään neljä vuorokautta sekä ennen eläkkeelle jäämistä että sen jälkeen.

Tuloksista voit lukea lisää Turun yliopiston tutkimustiedotteesta.