Kuusikymppiset naiset liikkuvat miehiä enemmän niin töissä kuin vapaa-ajallakin

Turun yliopiston tutkimuksessa selvitettiin ikääntyvien kuntatyöntekijöiden liikunta-aktiivisuutta työ- ja vapaapäivinä hyödyntämällä tarkkoja liikemittareita. Ammattiasemasta riippumatta naiset olivat miehiä aktiivisempia sekä työpäivinä että vapaa-ajalla. Tulokset on julkaistu arvostetussa työterveyden erikoislehdessä Occupational & Environmental Medicinessä.

Lue koko uutinen utu.fi:n sivuilta.