Sosiaalinen aktiivisuus ennustaa työssä jatkamista yli eläkeiän (tutkimusjulkaisu)

Aktiivinen sosiaalinen osallistuminen ennustaa sekä miesten että naisten jatkamista työelämässä yli varsinaisen eläkeiän. Erityisesti kulttuuriharrastukset, kerho- ja yhdistystoiminta sekä opiskelu ennustavat eläkkeelle lähtemisen lykkäämistä. Samoin puolison työssä jatkaminen. Eläkkeelle siirtyminen puolestaan pienentää sosiaalista verkostoa vain vähän.

Tutkimusten tulokset perustuvat Finnish Retirement and Ageing study (FIREA) -tutkimuksen aineistosta poimittuun, hieman yli 4000 henkilön otokseen.

Tutkimuksen tuloksista voit lukea tarkemmin Työterveyslaitoksen tiedotteesta.