Suomen Akatemian rahoitus aktiivisuuskäyttäytymisen tutkimiseen

FIREA-tutkimuksen päärahoittaja Suomen Akatemia on myöntänyt 4-vuotisen rahoituksen aktiivisuuskäyttäytymisen tutkimiseen.

Professori Sari Stenholmin johtama tutkimusryhmä on saanut 4-vuotisen hankerahoituksen koko vuorokauden aktiivisuuskäyttäytymisen selittäjien ja terveysseuraamusten tutkimiseen. Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa erilaisia aktiivisuusprofiileja sekä tutkia miten 24 tunnin aktiivisuuskäyttäytyminen (nukkuminen, paikallaanolo, kevyt ja kohtalaisesti tai rasittava aktiivisuus), muuttuvat eri elämäntapahtumien yhteydessä tai liikuntaintervention seurauksena sekä miten muutokset ovat yhteydessä terveysvasteisiin. Tutkimus pohjautuu tutkimusryhmämme omien aineistojen, FIREA-tutkimus ja REACT-interventio, lisäksi muihin kotimaisiin ja ulkomaisiin seuranta- ja interventiotutkimuksiin, joissa koko vuorokauden aktiivisuuskäyttäytymistä on mitattu ranteessa ja reidessä pidettävillä liikemittareilla.

Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa aiempaa tarkempaa tietoa koko vuorokauden aktiivisuuskäyttäytymisestä. Tämän tiedon pohjalta on mahdollista luoda tietyille kohderyhmille suunnattuja aktiivisuussuosituksia sekä kehitellä uudentyyppisiä interventiotutkimuksia.

Lisätietoa rahoitetuista hankkeista Suomen Akatemian https://www.aka.fi/fi/akatemia/media/Tiedotteet1/2020/bty-toimikunnan-valitsemissa-akatemiahankkeissa-painotettiin-tieteen-uudistumista-seka-nuoren-tutkijasukupolven-urakehitysta/ ja Turun yliopiston sivuilta. https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/suomen-akatemian-biotieteiden-terveyden-ja-ympariston-tutkimuksen