Terveelliset elintavat lisäävät terveiden elinvuosien määrää (tutkimusjulkaisu)

Tupakoimattomuus, fyysinen aktiivisuus ja normaalipaino lisäävät terveitä elinvuosia 50‒75-vuoden iässä. Elintapojen merkityksestä terveessä ikääntymisessä on saatu lisänäyttöä laajassa kansainvälisessä yhteistyöhankkeessa, jossa FIREA-tutkimuksen tutkijat ovat olleet mukana. Tutkijat havaitsivat, että ihmiset, joilla oli terveet elintavat, elivät 6‒8 vuotta pidempään terveenä ja ilman kroonisia sairauksia 50‒75 ikävuoden välillä kuin henkilöt, joilla oli kaksi tai useampi epäterve elintapa.

Tutkimuksessa seurattiin 74 000 suomalaista, englantilaista, ranskalaista ja ruotsalaista yli 50-vuotiasta. Tutkimustulokset on julkaistu kansainvälisesti arvostetuissa International Journal of Epidemiology ja International Journal of Obesity -julkaisusarjoissa.

Akatemiatutkija, dosentti Sari Stenholm Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kansanterveystieteen yksiköstä korostaa, että terveiden elinvuosien tutkiminen on tärkeää, koska elettyjen vuosien lukumäärää tärkeämpää on vuosien laatu.

‒ Ikääntymisen myötä monet sairaudet yleistyvät, mutta terveillä elintavoilla voi huomattavasti pidentää terveiden vuosien määrää, sanoo Stenholm, joka toimi tutkimusartikkelin vastuukirjoittajana.

Tutkimuksen suomalaisaineisto koostui Työterveyslaitoksen Kunta10-tutkimukseen ja Sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimukseen kuuluvista tutkittavista. Tutkimus on osa kansainvälistä terveen ikääntymisen ennustajia selvittävää hanketta. Suomen Akatemia on rahoittanut tutkimuksen suomalaisosiota.