Univaikeudet ovat yhteydessä toiminnanohjaukseen (tutkimusjulkaisu)

FIREA-tutkimuksen ensimmäiset kognitiivisia mittauksia hyödyntävät tulokset osoittavat, että koetut univaikeudet ja liikemittarilla mitattu pitkäunisuus ovat yhteydessä heikompaan toiminnanohjaukseen.

Eläkeikää lähestyvillä henkilöillä univaikeudet ovat yleisiä: tutkittavista 54% koki univaikeuksia vähintään kahdesti viikossa, vaikka samalla suurin osa, 71%, nukkuikin yleisesti terveyden kannalta riittäväksi katsotun ajan (7-9h/yö). Kaikista univaikeuksista etenkin vaikeus pysyä unessa ja päiväaikainen väsymys olivat yhteydessä heikompaan toiminnanohjaukseen. Univaikeuksista kärsivien lisäksi pitkään nukkuvat (≥9h/yö) henkilöt suoriutuivat heikommin muistia ja toiminnanohjausta mittaavista testeistä kuin keskimäärin (7-9 h/yö) tai vähän (<7h/yö) nukkuvat henkilöt.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että paremman unenlaadun tukeminen voisi parantaa myöhäiskeski-iän kognitiivista toimintaa, kertoo väitöskirjatutkija Tea Teräs.
Tulokset perustuvat FIREA-tutkimuksen kliinisen tutkimuksen osajoukkoon, johon kuului 289 tutkittavaa Varsinais-Suomen alueelta. Univaikeuksia selvitettiin kyselyillä, unen pituus mitattiin liikemittarin avulla ja kognitiivisen toiminnan eri osa-alueita selvitettiin tietokonepohjaisilla ja kynä-paperitehtävillä.

Tutkimus on julkaistu Sleep Medicine-lehdessä: Teräs T, Rovio S, Spira AP, Myllyntausta S, Pulakka A, Vahtera J & Stenholm S. Associations of accelerometer-based sleep duration and self-reported sleep difficulties with cognitive function in late mid-life: The Finnish Retirement and Aging Study. Sleep Medicine.

Tutkimus on osa LK Tea Teräksen väitöskirjatutkimusta, joka käsittelee unen yhteyttä kognitiiviseen toimintakykyyn. Väitöskirjatutkimusta ovat rahoittaneet Betania Säätiö ja Suomen Lääketieteen Säätiö.

 

Väitöskirjatutkija Tea Teräs tutkii unta
Väitöskirjatutkija Tea Teräs tutkii unta