Uusi hanke työurien pidentämisestä käynnistyy

Tutkimusryhmämme on saanut Työsuojelurahastolta kaksivuotisen hankerahoituksen työuran pituuteen ja siihen yhteydessä olevien tekijöiden tutkimiseen.

FIREA-tutkimuksen seuranta-aineistoon pohjautuvan tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää ikääntyneen kuntatyöntekijän työhön, terveyteen ja elämäntilanteeseen liittyviä tekijöitä, jotka ennustavat laskennallista eläkeikää pidempää työuraa. Lisäksi tutkimme auttaako työuran pidentäminen pysymään terveenä ja toimintakykyisenä verrattuna niihin, jotka vastaavassa iässä ovat siirtyneet vanhuuseläkkeelle. FIREA-tutkimuksen kyselylomakkeessa on tiedusteltu myös tutkittavien ajatuksia ja odotuksia eläkkeellä olosta ja näihin teemoihin pureudumme myös tässä hankkeessa.

Tutkimushankkeessa on mukana myös Helsingin ja Uppsalan ylipiston, Työterveyslaitoksen, Eläketurvakeskuksen sekä Kevan tutkijoita. Tulokset julkaistaan suomenkielisissä ja kansainvälisissä tutkimusjulkaisuissa sekä Työsuojelurahaston nettisivuilla julkaistavassa loppuraportissa. Tulokset ovat käytettävissä loppuvuodesta 2020.