Vapaa-ajan aktiivisuus tärkeää terveyskunnon kannalta, fyysinen työ itsessään ei riitä (tutkimusjulkaisu)

FIREA-tutkimuksen aktiivisuusmittausten ja kuntotestien tulokset osoittavat, että fyysisen aktiivisuuden määrä ja ajoittuminen työpäivän aikana vaihtelevat runsaasti ikääntyvillä työntekijöillä. Tulosten mukaan kohtalainen aktiivisuus työpäivien aikana ja lisääntynyt aktiivisuus iltaisin ovat yhteydessä parempaan kestävyyskuntoon ja suotuisampaan kehonkoostumukseen.

Tutkimuksen tuloksista voit lukea tarkemmin Turun yliopiston tiedotteesta.